Folkemøte om olje og gass: – Politikerne i Nord-Norge kan ikke se seg blinde på oljen

Det var duket for debatt da Norsk olje og gass inviterte til folkemøte i Tromsø onsdag. Fra scenen på Driv var Silje Lundberg i Naturvernforbundet klar på at politikerne i landsdelen ikke må se seg blinde på oljen.
nyheter

Folkemøtet som ble holdt på Studenthuset Driv handlet om olje og gass i nord og tok utgangspunkt i spørsmålet «trenger vi olje og gass?». Møtet var en del av en turné hvor 18 norske byer skal besøkes i løpet av høsten.

Til debatt på scenen i Tromsø møttes olje- og energiminister Tord Lien, Silje Lundberg i Naturvernforbundet, Siri Espedal Kindem i Statoil og Alf Jakobsen, Ap-politiker og ordfører i Hammerfest.

Der var Lundberg raskt ute med å påpeke at ingen av olje- og energiministerne Norge har hatt ikke tør å koble oljeindustrien til klimaansvaret Norge har.

Oljeboring i Lofoten

Lederen i Naturvernforbundet var også klar på at hun mener politikerne i Nord-Norge ser seg blinde på oljen, og trakk fram at konsekvensutredningen i Lofoten, Vesterålen og Senja er noe som må legges dødt av politikerne. Blant annet fordi områdene er blant de mest sårbare for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

– Jeg mener at politikerne har sett seg blinde på oljen over ganske lang tid. De har brukt lang tid på å få oljen nordover og vi har ordførere som går sammen om å få oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det politikerne har investert i dette spørsmålet de siste 16 årene er utrolig mye politisk kapital som kunne vært brukt på andre ting, for eksempel bedre universiteter i nord og endringer i fiskeflåten og videreforedling på land, sier Lundberg til iTromsø etter debatten, og legger til:

– Nordnorske politikere har ikke utømmelige mengder med politisk kapital for hvilke store saker de skal jobbe fram, men her har man sett gjennom de siste årene at mange av dem nesten kun har brukt det på oljen. Og da mener jeg at særlig sporet om Lofoten, Vesterålen og Senja er et dødspor de burde lagt bak seg.

– Flere bein å stå på

Under paneldebatten var Tord Lien raskt inne med et motsvar om at politikerne må gi regionene flere bein å stå på.

– Fiskerinæringen går bra nå, men den er konjunkturavhengig. Med olje- og gassnæringen vil man skape flere arbeidsplasser i områdene som i dag har kun én næring å støtte seg på. Uavhengig om det er fisk eller olje og gass så må vi ha flere bein å stå på, og heldigvis ser vi også en betydelig vekst i fornybar energi.

Olje- og energiministeren var også tydelig på at norsk gass er med på å redusere gassutslipp andre steder i verden, og er med på et skifte fra kull til gass i blant annet Storbritannia.

En sentral del av debatten var også at Norge må omstille seg til å jobbe med fornybare næringer – hvor Kindem i Statoil var kjapt ute med å påpeke at hun har like stor tro på fornybar energi som hun har på olje og gass. Men at det er viktig for energisikkerheten verden over at kullet erstattes med gass – noe som ifølge olje- og energiministeren er en av de kjappeste måtene å få ned klimautslippene på.

Tromsø viktig for oljeindustrien

På spørsmål fra iTromsø om hvordan olje- og energiministeren setter Tromsø inn i den aktuelle debatten, trekker Lien blant annet fram Tromsø som hovedsete for UiT – Norges arktiske universitet.

– Faktum er at olje og gass står for den suverent viktigste kompetanseindustrien i Norge. De fleste gassressursene som er igjen på norsk sokkel de er utenfor kysten av Nord-Norge. Derfor tror jeg UiT kommer til å spille en viktig rolle, ikke bare i Tromsø, men også resten av landsdelen.

– Det handler om at de har sterke miljøer innenfor mye av det som vi jobber med, blant annet utfordringene knyttet til det biologiske mangfoldet og næringsaktivitet på havet. Det er også sterke miljøer innenfor geologi og arktisk teknologi ved UiT. Vi vet også at hvis man skal bygge opp store og sterke kompetansemiljøer så må man tilby noe mer enn arbeidsplasser, og der er Tromsø i en ganske unik situasjon fordi man har et robust, velutviklet og urbant miljø her, utdyper Lien.