Gravearbeid i sentrum:

– Det blir enda verre til helga

Det er ikke mange kvadratmeter man kjenner igjen i Tromsø sentrum ettersom det aller meste er gravd opp.
nyheter

STORGATA: Arbeidet som er satt i gang i Storgata vil nok vedvare i en måned til, melder Kvitebjørn Varme.

Fjernvarmerør

– Vi holder på fra uke 41-46, sier Trude Ørpetvedt, som er daglig leder i Kvitebjørn Varme.

Målet med «inngrepet» er å legge ned fjernvarmerør i Storgata. Ørpetvedt informerer om at alt arbeid er godkjent og gitt tillatelse av fra Tromsø kommune.

Omkjøring

Akkurat nå medfører gravingen store omkjøringer for trafikk, som i hovedsak sluses til Grønnegata. Strekningen Rødbanken til krysset ved Driv er nå stengt for all trafikk.

– Vi er etter planen for å nå Strandkanten, informerer Ørpetvedt om.

Hun forteller at de totalt har 12 gravelag i sving, hvorav fem befinner seg i sentrum.

Enda verre til helga

I Tromsø kommune har man naturligvis fått med seg at arbeidet i sentrum gjør at trafikken går litt saktere.

– Det gjør ikke fremkommeligheten helt enkel, nei, sier Trond Myhre, som er ingeniør i park- og vei i Tromsø kommune.

Han forteller at man derimot er inne i den siste innspurten for å nå frem til varmesentralen i Hjalmar Johansens gate, som fjernvarmerørene skal inn på.

– Men til helga blir det verre. Da blir Storgata helt stengt fra Peder Hansens gate til tunnelinnslaget, sier Myhre.

Asfaltering

Arbeidet skal være ferdig til mandagsrushet på morgenen, men Myhre forteller at det blir redusert fremkommelighet på grunn av asfaltering.

– Vi gjør dette for å få unna det kritiske. Derimot er omkjøringsruter for utrykkningskjøretøy ivaretatt, og vi ber folk benytte tunnelsystemene om de skal gjennom sentrum. Det er mitt beste tips, sier Myhre.