Filmveksthuset Tvibit søker om å forlenge prosjektperioden

Filmveksthuset har høyere aktivitet enn noensinne og ber om ekstra tid.
nyheter

Filmfaglig ansvarlig Terje André Nymark på Tvibit søker fylkeskommunen om utvidelse av prosjektperioden for det RDA-støttede prosjektet Filmveksthuset Tvibit med seks måneder.

– Filmveksthuset har per dags dato høyere aktivitet enn noensinne, og totalt sett flere deltakere i hele regionen enn noen gang før. Vi har derimot ikke fått gjennomført alle aktivitetene vi har hatt som mål å få til i perioden, skriver Nymark i søknaden.

Årsaken tilskrives flytteprosessen til nye lokaler som ble mer krevende enn antatt, og la en demper på aktivitetsnivået fra mars til august.

– I tillegg fikk vi utskiftinger i stab som gjorde at vi hadde færre ansatt enn forventet.