Mottok sykepenger han ikke hadde krav på

En mann i 50-årene er i Nord-Troms tingrett dømt for å ha skaffet seg uberettiget vinning.
nyheter

Nord-Troms tingrett: Dette skjedde ved at han forledet Nav til å utbetale sykepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger til han som han ikke hadde krav på.

Mannen unnlot å melde om timer han hadde jobbet og er også dømt for å ha avgitt falsk forklaring, ved at han ved flere anledninger oppga uriktige opplysninger til Nav.

Retten finner at straffen passende kan fastsettes til ubetinget fengsel i seks måneder, samt at mannen må betale en erstatning til Nav.