Hørt i kommunestyret

– Vi fortjener ikke den høye betalingen vi får for å sitte i kommunestyret

Her er gullkornene fra dagens kommunestyredebatt.

Her er gullkornene fra dagens kommunestyredebatt.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Åja, fikk jeg så dårlig tid? Jeg vil oppfordre representanten til å stille et kort oppfølgingsspørsmål slik at jeg får forlenget taletid. 

Ordfører Kristin Røymo vil ha egendefinert tilmålt tid    

– Jeg er usikker på om vi nå skal ha en debatt om hvorfor ordføreren mener det ordføreren mener…? 

Ordfører Kristin Røymo mener det hun mener

– Jeg hadde ikke ti minutter nei, det var det jeg skjønte. 

Også Anni Skogman skulle gjerne styrt tidsbruken på talerstolen selv

– Vi fortjener ikke den høye betalingen vi får for å sitte i kommunestyret. 

Barbara Vögele vil gjerne ha mindre inn i lønningsposen 

– Dette minner mest om en skoledebatt. 

Sandra Borch er ikke imponert over sine medrepresentanter i kommunestyret under debatten om Økonomirapport II

– Er det substansielt det du skal si? 

Kristin Røymo er ikke overbevist om viktigheten av Erlend Svardal Bøes innlegg

– Titanic er i ferd med å synke. 

Tor Egil Sandnes velger sine metaforer med omhu

– Det er fristende å gi videre mine notater fra 2012, 2013 og 2014 til ordføreren, for denne debatten er jo lik år etter år. 

Øyvind Hilmarsen går inn i årets debatt med de nøyatig samme tankene han har hatt de siste årene.