Kritikken haglet rundt Økonomirapport II

Det ble en heftig debatt da Økonomirapport II ble tatt opp i kommunestyremøtet i dag, og historier fra både 2013 og 2015 ble nok en gang tema. Hardest ut mot posisjonen gikk Høyre og Frp.

Engasjement: Det gikk med flere timer i onsdagens kommunestyre til å debattere Økonomirapport II. 

nyheter

Rådhuset: Økonomirapport II slår fast at den økonomiske prognosen per 31. august viser et negativt avvik på 69,7 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett.

Verst står det til i helse- og omsorgssektoren, hvor merforbruket er på nesten 100 millioner kroner. Totalt forventes det at kommunen vil gå med nesten 60 millioner kroner i merforbruk.

LES OGSÅ: Tøff debatt om kommunens økonomi: - Vi har brukt 99 millioner kroner for mye på helse og omsorg

Kreativ regnemetode

– Skal vi bruke den kreative regnemåten til tidligere finansbyråd Jens Ingvald Olsen, så er dette et merforbruk sammenlignet med opprinnelig budsjett på godt over 100 millioner kroner, raste Erlend Svardal Bøe (H).

MISFORNØYD: Erlend Svardal Bøe mener kommunens økonomi har forverret seg betraktelig. 

 

– Om vi tar med i betraktningen at Arbeiderpartiet, SV og Rødt i budsjettet for 2016 har doblet eiendomsskatten for å øke inntektene med 86,5 millioner kroner, så er dette ganske drøye tall og viser at kommunens økonomi har forverret seg betraktelig. Høyre er klare til å bidra, men da må vi møte en posisjon som er villig til å ta de grepene som skal til, fortsatte han under onsdagens kommunestyremøte.

Tror på balanse

Brage Larsen Sollund og Arbeiderpartiet tror imidlertid at regnskapet vil gå i balanse ved årets slutt.

– Vi kommer til å ha en økning på inntektssiden, i tillegg til at vi har 90 millioner kroner på disposisjonsfondet, påpekte Sollund.

optimist: Brage Larsen Sollund tror regnskapet vil gå i balanse ved årets slutt. – Vi kommer til å ha en økning på inntektssiden, i tillegg til at vi har 90 millioner kroner på disposisjonsfondet. 

 

LES OGSÅ: Nå er det vedtatt: Bevarer den gamle gym­salen ved Sommer­lyst skole

Rolleiv Lind (H) er imidlertid langt fra sikker på om regnskapet ender i balanse.

– Jeg er veldig spent på hvordan dette realistisk sett skal kunne gjennomføres, det vil være en veldig vanskelig øvelse, sa Lind.

– Evner ikke å prioritere

Anni Skogman (Frp) er knallhard i sin kritikk mot posisjonen.

– Dagens overforbruk er større enn noen gang, og jeg står fast ved at det sittende styret i Tromsø kommune ikke har evne til å prioritere, mente Skogman.

Jens Ingvald Olsen var imidlertid mer opptatt av å peke tilbake.

– Gjennom fire år med Hilmarsen-byrådet så vi at pengebruken i helse- og omsorgssektoren bare vokste og vokste og vokste. I fjor måtte vi øke eiendomsskatten for å skaffe handlingsrommet til en forsvarlig helse- og velferdsproduksjonen i 2016, og Tromsø kommune er avhengig av økonomisk handlingsrom for å produsere velferd fra vugge til grav, forklarte Olsen.

Kommunestyret vedtok etter flere timers debatt å ta økonomirapporten til orientering, med en rekke tiltak på blant annet inndekning av merforbruk i kommunen.