Fylkesmannen fant fire avvik etter tilsyn på Tromsø lufthavn

Fylkesmannen gir Avinor frist til 31. desember med å rette opp i de fire avvikene som ble avdekket etter en inspeksjon i mai.

Illustrasjon, Tromsø lufthavn.   Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Følgende avvik ble avdekket i inspeksjonen.

  • Miljørisikoen ved lagring av farlige kjemikalier er ikke analysert.
  • Dieseltank er ikke tilknyttet et oppsamlingsarrangement.
  • Tank og rørsystemer med tilhørende utstyr er ikke underlagt et dokumentert forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.
  • Ikke gode nok rutiner for overvåking av dieseltank.

Tilsynet ble gjennomført som del av en landsdekkende aksjon rettet mot tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Hensikten var å sjekke om kravene i forurensningsloven overholdes.