Fylket og vegvesenet uenige om fartsreduksjon på Kvaløya

Fylket ber Statens vegvesen vurdere å forlenge 50-sonen på fylkesvei 862 på Kvaløya.

BER OM VURDERING Bjørn Kavli, samferdselssjef i Troms fylkeskommune.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

Samferdsels- og miljøsjef i Troms fylkeskommune, Bjørn Kavli, ber Statens vegvesen vurdere på nytt ønsket om forlengelse av 50-sonen på fylkesvei 862, mellom krysset ved Kobbeveien og krysset ved Eidkjosveien. Veivesenet vil beholde 60-sonen og ikke senke farten.

– Hvis fartsgrensen ikke settes ned ber vi om en begrunnelse for hvorfor hensynet til bilers fremkommelighet skal veie tyngre enn fremkommelighet for gående og universelt utformet adkomst til holdeplass og derigjennom kollektivtilbud, i tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, skriver Kavli.

LES OGSÅ: På disse strekningene tar UP flest fartssyndere

Han viser til at det er bussholdeplasser på begge sider av veien, og at området forsvarer en fartsgrense på 50 km/t,  for tettbygd strøk.