Kommunebudsjettet

Forskrekket over utsatt boligbygging

Det er et av innsparingstiltakene i administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett.

SKUFFET: Lokallagsleder i Norsk Forbund for utviklingshemmede, Jørgen Fossland, er sterkt kritisk til at kommunen foreslår å utsette byggingen av omsorgs- og avlastningsboliger. Foto: Tobias Stein Eilertsen 

nyheter

Nyheten slår ned som en bombe hos dem det rammer.

– Vi er kjempeskuffet. Og vi er like skuffet over at vi får høre saken via media, at kommunen ikke har informert oss om saken i det hele tatt, sier Jørgen Fossland, lokallagsleder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

Rammer de svakeste

Han sier at forslaget om å skyve på byggingen av omsorgs- og avlastningsboliger rammer de aller, aller svakeste i samfunnet.

– Det er personer som er svært avhengige av hjelp. Deres familier er også svært tynget av omsorgsoppgaver, så det å få tilpassede boliger og avlastningstilbud ville lette deres situasjon enormt, sier Fossland.

Han sier at kommunen har manglet et permanent avlastningstilbud de siste 30 årene – og i fjor ble situasjonen enda mer prekær. Da ble nemlig det midlertidige tilbudet i Nansenveien nedlagt etter ordre fra fylkeslegen.

– Det er derfor helt uhørt at kommunen trenerer prosessen med å få bygget nye avlastningsboliger, sier han.

De andre forslagene om utsettelse er også veldig belastende for dem som rammes, sier Fossland videre.

Lovpålagt tilbud

– De som har fått vedtak om å få egen omsorgsbolig har faktisk krav på en slik bolig. Det er ikke slik at kommunen selv kan velge om man vil gi et slikt tilbud, det er lovpålagt, sier Fossland.

Ifølge Britt Elin Steinveg er kommunens investeringstakt for høy og usikker for tiden, og man er nødt til å slå av noe på takten.

– Flere av prosjektene er ikke er kvalitetssikret godt nok når det kommer til kostnader. Dessuten må vi ta hensyn til – og tilpasse oss til – byggemarkedet i Tromsø, sier hun.

Administrasjonens forslag til investeringsbudsjett ble presentert for enhetslederne i kommunen, og flere kom med reaksjoner på forslaget om å utsette investeringene i omsorgs- og avlastningsboliger, samt bofellesskap.

Må få kontroll på kostnader

– De mente at vi kan gjøre oss selv en bjørnetjeneste ved å ikke gjennomføre prosjektene som de er planlagt – og at det vil føre til økte kostnader å ta hånd om dem som var tenkt å bruke disse boligene, sier Steinveg.

Ifølge henne er det imidlertid ikke mulig å ta hensyn til disse innsigelsene.

– Min respons er at vi må ha oversikt over de reelle investeringskostnadene før vi går videre med disse prosjektene, sier Steinveg.

Dette foreslås utsatt:

  • Omsorgsboliger rus – 10 boenheter
  • Omsorgsboliger psykiatri – 10 boenheter
  • Bofellesskap utviklingshemmede – åtte boenheter
  • Avlastningsplasser Sommerlyst skole – to pluss åtte plasser
  • Bofellesskap Fergeveien – åtte boenheter