Jørgensen mener Røymos oppførsel skaper politikerforakt

Bjørn Gunnar Jørgensen (Frp) har mistet tålmodigheten med ordfører Kristin Røymo.

OVERDRIVELSER: Ordfører Kristin Røymo (Ap) mener Jørgensens kritikk er overdreven. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

– I hele forrige periode snakket Kristin Røymo med utestemme om hvor lukket byrådet var, og hvor dårlig det gikk med økonomien. Det var hennes to kampsaker, og det er bare for alle og enhver å se i videoarkivet fra kommunestyret hvor hun roper og smeller, sier Jørgensen.

LES OGSÅ: Varsler kutt i nytt budsjettforslag

«Tirsdagsklubben»

Nå mener han at situasjonen er nøyaktig den samme.

– Hun har selv blitt tatt for å avholde lukkede møter hvor media blir kastet ut, og som i etterkant viser seg å være ulovlige. I tillegg har hun gjeninnført «Tirsdagsklubben» hvor gruppelederne i posisjonen møtes og blir enig seg imellom om saker, uten at et eneste referat blir journalført.

– Du mener at hvis de borgerlige hadde hatt makten i formannskapsmodellen, ville dere ikke hatt slike koordineringsmøter?

– Man må følge loven. Når flere offentlighetseksperter sier dette er i gråsonen, må man rette seg etter det.

LES BAKGRUNNEN: Kommunen brøt loven da de avholdt «hemmelig arbeidsmøte»

– Ribbet for troverdighet.

Jørgensen reagerer i tillegg på det han mener er dobbeltmoral hva gjelder økonomihåndtering.

– Da Røymo tok over sa hun at nå skulle alt komme på bordet, og at skjelettene skulle ut av skapet. Men hva ser etter at hun har sittet med makten i over ett år? Jo, et større merforbruk enn det var under noen av årene under det borgerlige byrådet. Det er åpenbart at vi har en ordfører som ikke har kontroll på økonomien i kommunen, det til tross for at Arbeiderpartiet har skrudd eiendomsskatten dramatisk opp, noe både boligeiere og leietakere merker.

– Røymo står igjen totalt ribbet for troverdighet, smeller Jørgensen.

OPPRØRT: Bjørn Gunnar Jørgensen mener Kristin Røymo må gå i seg selv. Foto: Martin Lægland Ellingsen  Foto: Martin Lægland Ellingsen

 

LES OGSÅ: Åpenhetsekspert ler høyt av forklaringen

– Spørsmål

Jørgensen har tenkt å ta opp sin misnøye i det kommende novemberkommunestyremøtet.

– Vi har tidligere stilt ordføreren spørsmål, men hun snor seg unna og svarer ikke. Men nå skal vi ta opp en rekke spørsmål, og vi forlanger ordentlige svar. For slik oppførsel skaper politikerforakt.

Jobber med å få kontroll

Kristin Røymo mener Jørgensens kritikk er overdrevet:

– Nei, nei, nei. Jeg har registrert at noen synes det er ugreit at politikere møter og snakkes sammen. Men på møtene vi har mellom posisjonspartiene fremlegges det ikke saker, og det fattes ingen vedtak. Det er å betrakte som ordinere partipolitiske møter mellom flere parti. Det handler ikke om lukket saksbehandling, men om intern kommunikasjon. Det er to veldig forskjellige ting, og det vet Bjørn Gunnar Jørgensen veldig godt. Kritikken hans er svært overdrevet, sier Røymo.

– Vil kreve mye

Hun forteller også at økonomistyring er krevende, men at innen 2019 skal økonomien være i orden.

– Vi ser at vi bruker over 200 millioner mer på helse og omsorg enn vi burde. Det vil kreve mye av oss for å få kontroll og komme i mål, men jeg er overbevist om at vi vil klare det før 2019. Det vil kreve mye av oss, mye av dem som jobber innen helse og omsorg, og mye av Bjørn Gunnar Jørgensen. Sammen skal vi få det til, og da er det bare bra at Jørgensen er med på å utfordre oss, sier hun.