Legger fram tøft kommunebudsjett

Klokken 11 legger administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan for de neste fire årene.

ALVORLIG: Britt Elin Steinveg vil etter alle solemerker legge fram et stramt budsjett og økonomiplan for de neste fire årene. Her sammen med økonomidirektør Oddgeir Albertsen. 

nyheter

Allerede klokken 10.00 vil de kommunale enhetssjefene få «dommen» – da vil de får vite hvor mye penger de har å rutte med fram til 2020.

Det er knyttet stor spenning til Steinvegs første egne budsjett – og hun har allerede skapt overskrifter ved å legge fram rapporter med knallrøde tall i kommunen – på både drift og investeringer.

Økonomisk krise

For en måned siden presenterte hun den såkalte økonomirapport II – som viste til et kommunalt merforbruk på 103 millioner kroner. Da uttalte Steinveg følgende:

– Tromsø kommune er i en veldig alvorlig økonomisk krise. Vi må ta grep på både lang og kort sikt for å snu skuta.

I forrige uke la hun fram en rapport om overskridelser på investeringsbudsjettene til fem kommunale byggeprosjekter – blant annet Tromsøbadet og Otium. De samlede overskridelsene er på til sammen 206 millioner kroner.

For dårlig kvalitetssikring

Da uttalte Steinveg seg på denne måten:

– Kvalitetssikringen til prosjektene varierer for mye. Prosjekter har blitt tatt inn for tidlig i økonomiplanen med konkrete beløp. Vi ønsker i fremtiden å kvalitetssikre beløp og tallmateriale bedre i forkant av at de tas inn i økonomiplanen, og på den måten få en bedre forutsigbarhet.

Budsjettforslaget blir som sagt lagt fram klokken 11.00. Da er det detaljbudsjettet for 2017, samt økonomiplanen for perioden 2018 til 2020 som blir presentert.

iTromsø kommer tilbake med mer fra pressekonferansen!