Utsetter sprengning av hensyn til hvalene

Kystverket har besluttet å utsette sprengningsarbeidet som er planlagt ved Gåsvær ytterst i Kvalsundet.

UTSETTES: Kystverket utsetter sprengningsarbeid i Kvalsundet utenfor Tromsø. Illustrasjonsfoto: Kystverket 

nyheter

Det opplyser utbyggingsleder i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik.

– Utvikling av kystområdene skal ikke gå på bekostning av natur og miljø – her ser vi en mulig risiko for påvirkning på hval, derfor velger vi å stanse arbeidet inntil videre, sier hun om Tromsø-prosjektet.

Vurderes fortløpende

Kystverket opplyser videre at situasjonen i sundet har endret seg siden prosjektet ble satt i gang, og at de nå vurderer situasjonen fortløpende.

– Dersom Kystverket er i tvil om virkningen tiltakene har på miljøet, settes undersøkelser og nye vurderinger foran den tidligere satte fremdriftsplanen, sier hun.

Adferdsreaksjoner

Kystverket skriver i en pressemelding at de har innhentet råd fra en av de fremste fagekspertene myndighetene har på området som nå berøres.

Med bakgrunn i virkningene undervannssprengningene kan ha på hval, har det blitt foretatt en ny vurdering ut fra nåsituasjonen.

– Uttalelsene underbygger at trykkbølgene fra planlagte sprengning ikke vil representere risiko for direkte skade slik Kystverket hadde lagt til grunn tidligere, det er snakk om at aktiviteten kan skape adferdsreaksjoner hos hvalen. Videre foregår sprengningen i et område med mye hvalsafariturisme og disse vil i verste fall kunne oppleve at hvalen midlertidig søker bort fra dette området etter sprengning, sier Stensvik.

Kystverket opplyser at de nå vil vurdere når arbeidet kan gjenopptas. Dette vil være etter at hval-innsiget er over.