Denne gigantantennen skal lære oss mer om nordlys

Rambøll og UiT går sammen for å få realisert en antenne i Skibotn som skal overvåke romvær.

GI­GAN­TISK: Slik ser de for seg at EISCAT 3D-sta­sjo­nen i Ski­botn skal se ut når den står fer­dig. Il­lust­ra­sjon: Na­tio­nal In­sti­tu­te of Po­lar Re­search, Ja­pan 

nyheter

Norge er sammen med Storbritannia, Finland, Japan, Kina og Sverige med på EISCAT 3D-prosjektet, som består av å bygge en antenne i Skibotn, samt mottakerstasjoner i Sverige og Finland. Skibotn blir kjernestasjonen i det enorme internasjonale prosjektet og UiT har gått sammen med Rambøll for å få på plass reguleringsplanen for området.

– Dette er den første antennen av sitt slag i verden, så vidt meg kjent, og det har derfor aldri vært regulert et slikt anlegg tidligere og det er veldig spennende, sier oppdragsleder Milan Dunderovic ved Rambøll.

Enormt

Det er ikke et lite prosjekt. Hovedantennen være på 100 x 100 meter og bestå av 109 moduler, hvor hver modul har 91 småantenner. I tillegg skal det bygges 10 mindre antennemoduler og et bygg på rundt 40–60 kvadrat som skal inneholde datamaskinene og det som kreves for vedlikehold av antennene.

– Det er snakk om et relativt stort område, hvor det er mange faktorer å ta hensyn til med tanke på reindrift, kulturminner, naturmangfold og diverse faktorer. Vi må tross alt gjerde inn hver antenne, så nå starter arbeidet på fullt med å få reguleringsplanen på plass, og så må finansieringen ferdigstilles etter det. Ambisjonen for prosjektet er å starte byggingen i løpet av 2017, sier Dunderovic, og legger til:

– Det er heller ikke tilfeldig at det skal ligge i Skibotn. Beliggenheten er helt perfekt da det er relativt lite nedbør, og meldt enda mindre i årene som kommer, samt at det lite lyd- og lysforurensing der.

Kunnskap og forutsigbarhet

EISCAT 3D skal med sine utrolige 10.000 antenner skanne luftrommet med mål om å øke forståelsen for hvordan solstormer oppstår.

– Vi vet for lite om når det kommer en solstorm, og solstormer kan, i tillegg til å skape nordlys, slå ut for eksempel kommunikasjonssatellitter om de er kraftige nok. Det trenger vi å sikre oss mot, og håpet er at stasjonen i Skibotn kan være med på å øke vår forståelse for romvær, sier Dunderovic.