Kommuneoverlegen vil begrense skytingen

– Mange naboer er i utgangspunktet negative til ny skytebane, og man bør man bruke føre-var-prinsippet ved å starte med redusert skytetid.

UTVIDELSE: Eksisterende skyteanlegg i Kjoselvdalen skal ifølge planforslaget utbedres og moderniseres. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

SKYTEBANEANLEGG: Den nye skytebanen skal ifølge planforslaget bestå av bane for leirdueskyting, 100- og 200-metersbaner for rifleskyting, 25- og 5-metersbaner for pistolskyting, 100-metersbane for løpene elg, klubbhus, støy- og sikkerhetsvoller og støyvegger. Illustrasjon: Rieber Prosjekt AS  Foto: IBM Utdanningssenter

nyheter

Det skriver kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i sine merknader til ny skytebane i Kjoselvdalen.

Hun viser til de mange og lange konfliktene tilknyttet skytebanen i Tromsdalen, og mener derfor det er ekstra viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til omgivelsene for å minske konfliktene.

– Dette kan gjøres gjennom skytetidsbestemmelser som tar hensyn til at behovet for rekreasjon og stillhet er størst på ettermiddag/kveldstid og i helger, skriver kommuneoverlegen.

Kristoffersen vil ha en årlig vurdering av støyforholdene de første årene, for å vurdere om bruken av banen avviker fra det som ligger til grunn for støyberegningene.

LES OGSÅ: Ett skritt nærmere skytebane i Kjoselvdalen

– Selv om beregnet støysoner ved det nye anlegget innbefatter færre boliger og hytter etter dagens støysone, vil bruken av anlegget bli vesentlig endret, og plagegraden antar derfor å øke i forhold til dagens bruk.