Dette er sagaen om Kvaløyaforbindelsen

nyheter

Neste torsdag arrangerer iTromsø byutviklingskveld med tema «Hva skjer med Kvaløyaforbindelsen?».  I den forbindelse tok iTromsø kontakt med Statens vegvesen sine prosjektledere, Veronica Wiik og Tone Woie, for å få etablert en tidslinje i arbeidet med den nye transportåren.

– Kvaløyaforbindelsen er egentlig en gammel sak, som henger sammen med boligbygging og økte problemer med trafikken mellom Kvaløya og Tromsøya. Det er snakk om en fylkesvei, så i Transportnett Tromsø gjennomfører vi rett og slett en oppgave fra fylkeskommunen, sier Wiik.

– Arbeidet ble startet som følge av konseptutvalgutredningen for transportsystemet i Tromsø i 2010. Etter behandling og høringsrunde var planarbeidet formelt i gang, forklarer prosjektlederen.

  • April 2014: Varsel om oppstart, og planprogram på høring.
  • Mai 2014: Folkemøter.
  • Februar 2015: Fastsatt planprogram og prioriteringsrapport (kommunestyrevedtak).
  • August 2015: Planen oversendes kommunen.
  • November 2015: Vedtak i byrådet om å legge planen ut på høring.
  • 4. januar 2016: Frist for høringsinnspill.
  • 22. februar 2016: Vegvesenet oversender hele saken inkludert merknadsbehandlingen til kommunen.
  • 27. april 2016: Kommunestyret i Tromsø vedtar å gå for Selnes-alternativet som ny Kvaløyforbindelse.