UiT-lektor kan ha knekt koden for raskere mobilspill

Har utviklet ny metode.
nyheter

Universitetslektor i informatikk Robert Pettersen ved UiT, jobbet i sitt doktorgradsprosjekt med å forbedre kommunikasjon mellom mobile enheter og dataskyer.

Nå har han funnet en ny metode som vil gjøre populære mobilspill, slik som Pokémon Go raskere.

Bindeledd mellom skyen og mobilen din

Til universitets nettside forklarer han at fra du beveger fingeren over displayet til Pokémon responderer på dine handlinger, må det altså skje en overføring av data fra din mobilenhet til en sky av digital info og tilbake igjen til telefonen. Alt dette tar tid og håndteres av en kaskade av applikasjoner.

Det er i dag en rekke tjenester som benytter seg av sky-tjenester for å lagre både bilder, tekst og film. Blant de mest kjente finner vi Youtube, Facebook og Google Maps.

«Jovaku»

«Jovaku» heter den nye applikasjonen som Pettersen har utviklet og som fungerer som et bildeledd mellom mobil og skyen med info. Jovaku oversetter og systematiserer informasjon slik at datatrafikk til og fra skyen går raskere.

Jovaku har vist seg å redusere ventetiden for mobile applikasjoner, som kommuniserer med skytjenester, med opp mot 72 prosent.

– Nå er det ikke primært spill og lek vi jobber for å forbedre behandlingstiden på. Samme type prosesser brukes også til mer nyttige ting som for eksempel telemedisin og navigering til havs, sier Pettersen til UiT.