Har du barn født i 2011? Da må du huske på dette!

1. desember er det frist for innmelding i skolen.

Skolestart 2017, illustrasjonsbilde.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tromsø kommune minner på sine nettsider alle foresatte på at fristen til å melde barna inn i skolen er 1. desember.

Dette gjelder barn som er født i 2011 og som skal begynne på skolen i august 2017.

Foresatte kan melde inn barnet via kommunens nettsider, eller ved å fylle ut skjema på papir og sende det til nærmeste skole - selv om det er en annen skole man søker til.

Skjemaet på papir kan man få på nærmeste skole, på Servicetorget på rådhuset, eller ved å laste det ned på kommunens nettside.

Framskynde eller utsette

Kommunen minner også på at barn som er født i 2011 kan få utsette skolegangen dersom spesielle forhold tilsier det.

I tillegg kan barn født før 1. april 2012 få framskyndet skolestarten.

En begrunnet søknad må da sendes til skolen som eleven sokner til.

Samiske elever

På Prestvannet skole har man klasser som gir opplæring i og på samisk, og de som ønsker dette må melde barnet inn ved denne skolen.

Søknad for skolefritidsordning har også frist 1. desember, og da er det et eget skjema på kommunens nettside som må fylles ut.