Krever norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk

Kommunestyret har vedtatt å løfte fram et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip som opererer i norske farvann.

BEKYMRET: Nestleder i LO Tromsø, Kristine Larsen, leder for Sjømannsforbundet avdeling nord, Jørn Lorentzen (midten), og Aps Jarle Heitmann er bekymret for utviklingen i sjøfartsnæringen. Heitmann har derfor fremmet et forslag i kommunestyret om å løfte saken til regjeringsnivå. Noe som onsdag ble vedtatt. Foto: Lars Johnsen 

nyheter

Det var under onsdagens kommunestyremøte at Jarle Heitmann (Ap) fremmet et privat forslag om å be regjeringen utrede muligheten for å kreve at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle sjøfolk som opererer i norske farvann.

– Vi ser både i sjøfartsnæringen og flere andre store, viktige norske næringer at jobber flagges ut av landet fordi det er billigere. Nå har jeg ingenting å si på filippinske sjøfolk, men dette er sosial dumping, sier Heitmann.


Ap frykter sosial dumping til sjøs

Oslo (NTB): Arbeiderpartiet vil vurdere muligheten for å fremme krav om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs.

 

35 kroner timen

Heitmann viser til at fellesnevneren for de viktigste næringene i Norge er havet, og at utflagging lenge har vært en realitet.

– Og norske redere har i større omfang enn tidligere begynt å flagge ut båter som har all sin virksomhet i Norge. I alle andre bransjer er det krav om at nasjonale lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde, men setter man fot om bord i et skip, risikerer man å miste alle rettigheter med et pennestrøk, tordner Heitmann, og legger til at når et skip flagges ut, kan lønnen reduseres ned mot 35 kroner timen.


Mener torsken har forskjellige dialekter: Sjekk hva som er unikt med den norske

En engelsk undersøkelse skal finne ut om torskens «stemme» drukner i menneskelagde lyder.

 

777 arbeidsplasser i fare

Heitmann får støtte av nestleder i LO Tromsø, Kristine Larsen. Hun påpeker at 30.000 arbeidsplasser om bord på fartøy i norske farvann utfordres av denne utviklingen.

– Og bare i Tromsø er 777 av disse bosatt, sier hun.

Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten og leder av Sjømannsforbundets region nord, Jørn Lorentzen, støtter også opp om forslaget, og håper regjeringen tar grep.

– Man må huske på at dette ikke bare er 30.000 enkeltpersoner, men husstander – familier, sier han.

Ifølge Lorentzen har de sett den samme utviklingen i Hurtigruten, hvor deres Antarktis-skip går med minimal norsk besetning.

– Ikke vår oppgave

Det private forslaget ble vedtatt med 37 stemmer for og seks stemmer mot. Kun Venstre og Frp stemte mot forslaget.

– Jeg mener prinsipielt at dette ikke er en sak for kommunestyret i Tromsø kommune. LO og Sjømannsforbundet har flust av andre kanaler de kan bruke for å bli hørt, samt at politikere som er enig selv kan fremme saken uten å involvere kommunestyret, sier Venstres Jonas Stein.

Heitmann og Larsen er naturligvis uenige.

– Det er viktig at Tromsø kommune, som en av landets viktigste sjøfartskommuner, tar et standpunkt her, sier Larsen.

– Det har i tillegg en signaleffekt til andre kommuner. Kanskje vil flere følge etter, legger Heitmann til.

Stein er enig i Heitmanns argument, men mener likevel at det ikke er kommunestyrets oppgave å ta stilling i denne saken.

– Det er et komplekst saksfelt, og det gagner ingen å forenkle problemstillingene. Vi kan ikke lukke øynene og late som at Norge ikke er en del av en global verden. Her må man bruke god tid, kartlegge og utrede for å finne gode løsninger. Det er en jobb for Stortinget, ikke kommunestyret i Tromsø.

Frps Anni Skogman forklarer at Frp stemte mot av samme årsaker som Venstre.

– I tillegg har vi i en årrekke kommet med masse forslag for å forsøke å sikre norske sjøfolks rettigheter og arbeidsplasser, men på Stortinget stemmes vi ned av Ap, sier hun, og fortsetter:

– Jeg synes det nå er patetisk at Ap i Tromsø driver med den typen symbolpolitikk, da samme parti stemmer ned saken nasjonalt.