Her skal 22 boliger rives for å gjøre plass til 60 nye

Odd Fellows 22 eldreboliger i Inga Sparboes vei skal rives for å gjøre plass til 60 nye eldre-, pleie- og omsorgsboliger.
nyheter

Detaljreguleringsplanen for de 60 nye boligene ble onsdag vedtatt i kommunestyret.

Planen åpner for etablering av 60 nye enheter på i alt 9.600 kvadratmeter like nedenfor Steinerskolen, mens det samtidig legges opp til at de eksisterende 22 boligene på tomten rives. Prosjektet skal være et samarbeid mellom Boligstiftelsen Odd Fellow Eldreboliger (BOFE) og Utbyggingstjenesten i Tromsø kommune.

– Vi har en intensjonsavtale med Odd Fellow om disposisjonsrett på 20 av de 60 boligene, opplyser utbyggingssjef Øystein Dale.

Fryktet utkastelse

I 2013, da Odd Fellows planer for området ble kjent, ble de som bor i de eksisterende enhetene informert om at stiftelsens nye boliger forbeholder losjens medlemmer. Flere beboere har siden fryktet at de vil bli hjemløse som følge av byggeprosjektet. I 2013 var kun to av de 22 beboerne medlemmer av losjen. iTromsø har snakket med flere beboere i kjølvannet av kommunestyrevedtaket. De forteller alle at de ikke har fått mer informasjon siden 2013, men opplyser samtidig om at det skal avholdes et informasjonsmøte med stiftelsen før jul om veien videre.

LES OGSÅ: Nå åpnes denne sentrumsgata for trafikk igjen

– Men vi har fått nye signaler fra Odd Fellow og styret i stiftelsen. Vi har fått muntlig beskjed om at alle skal tas vare på og at vi ikke har noe å frykte, opplyser Unni Halvorsen (69), en av beboerne.

Det er likevel ingen tvil om at usikkerheten preger flere av beboernes hverdag. iTromsø har snakket med flere av dem, og ikke alle lar seg betrygge av løftene.

– Jeg har ennå til gode å se at vi blir ivaretatt når de begynner å rive, sier en av dem, som ikke ønsker å stå fram med navn i avisen.

Gode løsninger

Styreleder i BOFE, Johnny Levin Embrå, forsikrer imidlertid at de i tiden fremover vil jobbe tett opp mot dagens beboere, og bekrefter samtidig at det er lagt opp til et beboermøte før jul.

Embrå, og styret i BOFE, er først og fremst fornøyd med kommunestyrets vedtak.

– Vi synes det er flott. Nå skal saken legges fram for styret i stiftelsen, så er vi nødt til å bestemme oss for hvordan vi går videre med prosjektet, opplyser han.

Ennå i tidlig fase

– Noen frykter fremdeles at de havner på gata dersom boligene rives og de ikke får plass i de nye boligene fordi de ikke er medlemmer av losen. Hva tenker du om det?
– Det er ikke noe alternativ. Vi skal jobbe intensivt for god kontakt med beboerne og jobbe for at de ivaretas, svarer Embrå.

Ifølge styrelederen er første prioritet, utover å orientere beboerne, å få på plass en dialog med Tromsø kommune.

– Vi må få på plass en prosjektorganisasjon som kan jobbe videre med planene. Vi har ikke snakket med kommunen siden reguleringsplanen ble sendt til kommunestyret før sommeren.

LES OGSÅ: Dette bør du vite om Kvaløyaforbindelsen

Embrå tør ikke si noe om verken kostnadsrammen for rivingen og de 60 nye boenhetene, eller når forventet byggestart er.

– Det er rett og slett for tidlig for det, sier han.