Slik skal kommunen spare fire millioner kroner årlig

Ved å satse flere titalls millioner kroner på energieffektivisering, håper kommunen å spare inn fire millioner kroner årlig. Frp frykter imidlertid nye overskridelser.

VIL SPARE PENGER: På sikt er planen at Tromsø kommune skal spare fire millioner kroner årlig. Foto: Håkon Steinmo 

STEMTE MOT: Frps Tor Egil Sandnes er skeptisk til kommunens investering i EPC-prosjektet. Foto: Marius Hansen 

nyheter

Under onsdagens kommunestyremøte vedtok politikerne å ta opp 30,8 millioner kroner i lån for å finansiere energisparings- og effektiviseringstiltak ved 22 kommunale bygg. Håpet er at tiltakene skal føre til en årlig besparelse på like over fire millioner kroner.

Tiltakene er utarbeidet av Byggforvaltninga i Tromsø kommune på bakgrunn av Siemens analyser av energiforbruket i kommunen, en del av det såkalte EPC-prosjektet (Energy Performance Contracting).


– Det er uverdig å prioritere Tromsøbadet

Kristoffer Kanestrøm (Frp) mener det er uverdig å prioritere Tromsøbadet fremfor omsorgsboliger til utviklingshemmede eller boliger til rusmisbrukere.

 

Frp mot vedtaket

Tromsø Frp stilte seg imidlertid kritiske til forslaget som ble lagt fram for kommunestyret.

– Her skal det altså brukes flerfoldige millioner for å spare fire millioner kroner i året. Og den besparelsen betinger at alt går på skinner i denne kommunen. Jeg vil henlede oppmerksomheten til den siste tidenes enorme overskridelser på store, kommunale prosjekter, og spørre: Har det gått på skinner? Har tallene stemt med det vi trodde, spurte Frps Tor Egil Sandnes kommunestyresalen før vedtaket ble gjort.

For kort tid siden ble det klart at kommunens fem største byggeprosjekter gikk på en millionsmell. I alt trengtes det over 200 millioner kroner i ekstrabevilgninger.

– Det som foreslås er såpass diffust. Dersom vi ikke får de besparelsene som er forutsett, om vi istedenfor får to millioner årlig, vil vi gå i massivt underskudd, tordnet Sandnes.

Da det skulle stemmes, var det imidlertid kun Frp som stemte mot.


Slik blir det nye kommunebudsjettet

Legges fram klokken 11.00 tirsdag.

 

Kunne ikke utsettes

Ragni Løkholm Ramberg bemerket dog at det var uheldig at kommunestyret skulle behandle saken onsdag, da økonomiplanen ennå ikke er klar.

– Jeg synes det er uheldig at vi har så mange store økonomisaker før økonomiplanen. Kommunens økonomiske situasjon er alvorlig, og det bør reflekteres i måten vi behandler sakene våre på. Det bør være i planenat vi foretar slike økonomiske valg, sa hun.

Grunnen til at saken ikke ble utsatt, var av kontraktsmessige hensyn.

– Det ville beklageligvis fått store konsekvenser for oss å vente, sa Ramberg.

Tiltakene som nå skal gjennomføres vil redusere antall kilowatt i de i alt 22 byggene med 5,85 millioner årlig, noe som utgjør besparelse på rundt fire millioner kroner. Det vil ta åtte og et halvt år før kommunen har tjent inn investeringen.


Legger fram tøft kommunebudsjett

Klokken 11 legger administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fram sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan for de neste fire årene.