Sperrer inne verneverdig bygg

Nærmeste nabo til de 60 nye boligene som planlegges bygd i Inga Sparboes vei, Steinerskolen, er ikke imponert over kommunestyrets vedtak.

SKUFFET: Daglig leder ved Steinerskolen, Marit Ringvold, er svært skuffet over hvor lite debatt det var rundt detaljreguleringsplanen før den ble godkjent.  Foto: RONALD JOHANSEN Ronald Johansen

– ELENDIG: Gunhild Johansen (SV) er ikke nådig når hun omtaler kommunestyrets vedtak om å godkjenne reguleringsplanen for 60 nye pleie-, eldre- og omsorgsboliger i Inga Sparboes vei. 

nyheter

Under debatten forut for vedtaket, ble det av Høyres Gunnar Pedersen påpekt at det i planen ikke var tatt høyde for nettopp høyden på nærliggende bebyggelse, mens Gunhild Johansen (SV) mente planen ikke burde godkjennes i det store og det hele da den ikke var godt nok utredet, ikke ivaretar Steinerskolens interesser og heller ikke er fremlagt avdeling for helse og omsorg, selv om den legger føringer for organisering av omsorgstjenester. Likevel ble planen vedtatt med 31 stemmer mot 12 imot.

– Sperrer inne praktbygg

– Det var ganske dårlig stemning hos oss på onsdag. I illustrasjonene ser bygget forholdsvis greit ut, men når man ser nærmere på høyden, vil det nå helt opp til taket på Steinerskolen, sier daglig leder ved skolen, Marit Ringvold.

LES OGSÅ: Over 900 elever får ikke lenger rettmessig svømmeundervisning

Ifølge Ringvold er det greit å få nye naboer, og hun har forståelse for at kommunen ønsker å få på plass nye eldre- og omsorgsboliger, men reagerer på den enorme høyden.

– Hele «slangen» blir 100 meter lang og like høy som bygget vårt. Jeg synes rett og slett det er rart at det ikke kom flere kritiske merknader til dette i kommunestyret, sier hun.

Steinerskolen er av Tromsø kommune foreslått vernet. I dag har den begrenset vern.

– Bygget omtales som et praktbygg, men om det blir som tenkt, blir det sperret helt inne. Det er for eksempel veldig begrenset hva vi kan foreta oss av fasadeendringer, men dette ble ikke nevnt i det hele tatt. Det synes jeg er trist.

– Elendig vedtak

Gunhild Johansen (SV), leder av helse- og veldferdskomiteen, er også overrasket over at det ikke ble mer debatt rundt planen i kommunestyret, og mener vedtaket var elendig.

– Jeg synes det er positivt at det bygges seniorboliger i privat regi, det er noe byen trenger og det er i tråd med vår boligpolitiske handlingsplan. Med det sagt, er jeg svært kritisk til at dette skal være omsorgsboliger, da det ikke er tiltenkt noe fellesareal eller base for hjemmetjenesten. Omsorgsboliger er noe mer enn bare leiligheter, sier Johansen.

Hun stiller seg videre bak Ringvold.

– Jeg er heller skeptisk til volumet dette bygget får. Det er tatt lite hensyn til omgivelsene i planen, kun til egen bygningsmasse. Samtidig har bygget et arealutnyttelsesgrad som er langt over det arealplanen godkjenner. Alt i alt virker det for stort, forklarer hun.

Dette bekrefter Ringvold, som på vegne av Steinerskolen har tatt advokat i saken.

– Han påpeker også at utnyttelsesgraden er for høy, men det er usikkert hvilke klagemuligheter vi har nå. Vi skal se på saken fredag. Dersom vi kan påklage vedtaket, gjør vi selvfølgelig det, utdyper hun.

– Ingenting er avklart

Styreleder i Boligstiftelsen Odd Fellow Eldreboliger, Johnny Levin Embrå, sier til iTromsø at høyden og utformingen av bygget ikke er endelig vedtatt.

– Vi har en lang prosess foran oss, og det er mange som skal være med å finne de rette løsningene. Det er vanskelig å si noe såpass tidlig i prosessen. Vi er nødt til å gå gjennom prosjektet og avklare hvilke utfordringer vi har, og hvordan vi skal løse dem. Dette er et stort prosjekt, og detaljreguleringsplanen ble først vedtatt onsdag, sier han.