Disse tegnene kan avsløre hjerneslag

Omtrent 12.000 rammes av hjerneslag hvert år i Norge - det vil si 37 tilfeller daglig. Disse symptomene må du se etter.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 

nyheter

Det er Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som forteller om symptomene som kan avsløre at et hjerneslag har inntruffet.

Hjerneslag er den tredje største dødsårsaken i landet og den fremste årsaken til uførhet og innleggelse på sykehjem.

- Hjerneslag er en samlebetegnelse av hjerneblødning og blodpropp i hjernen. Symptomene kommer ikke før proppen setter seg fast eller blodkaret sprekker og påvirker hjernens funksjon, sier Torgeir Solberg Mathisen, som er helsefaglig rådgiver ved LHL.

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. I de fleste tilfeller skjer det gjennom halvsidig nedsatt kraft i arm/bein, talevansker (problemer med å snakke eller forstå enkle ord/setninger) eller som ansiktsskjevhet.

Andre symptomer på hjerneslag kan være nummenhet i en kroppshalvdel, synsforstyrrelser (for eksempel tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye), nedsatt balanse eller koordinasjon eller plutselig innsettende, eksplosjonsaktig hodepine som fører til at man umiddelbart avbryter aktiviteten man holder på med.

Dersom du har mistanke om at du selv eller den du er sammen med har fått slag, kan den som er rammet forsøke å gjennomføre disse handlingene:

  • Snakke tydelig
  • Vise tennene
  • Løfte armene 

Er en eller flere av disse handlingene vanskelig å utføre kan det være tegn på hjerneslag. Symptomene kan variere i både styrke og fremtoning.

Er du usikker? Ring 113

Ved mistanke om hjerneslag – også om man er usikker – ring 113 umiddelbart.

Rask diagnostisering og behandling er avgjørende for utfallet. Det som skjer i løpet av den første timen påvirker i stor grad resultatet av behandlingen. Hvert minutt dør nemlig to millioner hjerneceller ved hjerneslag.

I følge LHL venter mange for å se om plagene går over eller de vil vente til fastlegen har tid. Dette kan føre til at effektiv behandling ikke kan gis og konsekvensene av hjerneslaget kan bli unødig store.

- Det er ikke uvanlig at den som selv er rammet ikke kjenner symptomene, men at andre oppfatter at noe er galt, sier Mathisen.

Når du har ringt 113 vil AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) bistå deg og fortelle hva du skal gjøre for å redde pasienten.

Ved hjerneslag er det ekstra viktig å snakke rolig, sakte og tydelig til pasienten. Sørg for at personen holder seg i ro, helst liggende i sideleie. Da reduseres faren for at oppkast eller slim går i luftveien. Av samme grunn skal du ikke gi mat og drikke eller medisiner.

Hvis pasienten blir dårligere, får pustevansker eller blir bevisstløs mens du venter på ambulansen ringer du 113 en gang til. De vil hjelpe deg til ambulansen kommer og overtar ansvaret.

- Hjelpen du gir kan redde liv og bidra til at den som er rammet unngår alvorlige senskader.

«SOS»-regelen

Norsk Luftambulanse har «SOS» som huskeregel for pårørende som mistenker at en person er i ferd med å få et hjerneslag. De aller fleste hjerneslag vil nemlig kunne fanges opp ved å sjekke disse tre punktene:

S - Smile. Få personen til å smile. Klarer ikke vedkommende å trekke opp begge munnvikene kan det være et faresignal.

O - Over hodet. Få personen til å løfte begge armene over hodet. Har personen trøbbel med dette kan det være et tegn på nedsatt førlighet i en av kroppshalvdelene.

S - Snakke. Merker du at personen ikke snakker forståelig eller ikke finner riktige ord kan det være fare på ferde. Vedkommende kan også ha problemer med å forstå hva andre sier når man rammes av slag.

Klarer ikke personen disse tingene - ring 113 umiddelbart.