Ny UNN-milepæl for robotkirurgi

For første gang i Norge har man brukt robotkirurgi til å operere en øre-nese-halspasient.

FORBEREDER Kirurg Oddveig Rikardsen står i midten og får informasjon fra professor Vinidh Paleri fra Newcastle i England som var mentor da den første øre-nese-halspasienten i Norge fikk gjennomført robotkirurgi.   Foto: Per-Christian Johansen/UNN

nyheter

Forrige torsdag rundet UNN 1.000 gjennomførte operasjoner ved bruk at robotteknologi. Operasjon 1.001, samme dag, var sågar den første av sitt slag i Norge.

Da benyttet nemlig kirurg Oddveig Rikardsen en robot til å operere en øre-nese-hals-pasient. Rikardsen har det siste året tilegnet seg den nødvendige kompetansen for å håndtere robotkirurgi på denne pasientgruppen, og nå som første operasjon er overstått, er målet å gjennomføre i snitt én operasjon ukentlig.

– Det er store fordeler med dette. Nå kan vi komme til i områder som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig, og fjerne svulster med bedre margin. For patologene vil det også gi et bedre utgangspunkt for å vurdere svulstene, sier Oddveig Rikardsen, som har vært overlege og kirurg ved øre-nese-hals på UNN siden 2004, til Pingvinavisa.

Til avisen medgir Rikardsen at de har vært klart over at robotkirurgi kan benyttes innen øre-nese-hals lenge, men har vært avventende til å benytte seg av metodene.

– Vi har vært klar over muligheten og fått metoden presentert på konferanser de siste årene. Men det var først i fjor høst vi bestemte oss for å finne ut mer om dette og dro til Sveits på kurs. Da ble jeg skikkelig inspirert, og så muligheten til å innføre det ved UNN, sier hun.

Ifølge kirurgen vil metoden i første omgang brukes på pasienter med svulster i tunge- og svelgområdet. Rikardsen forteller at metoden ikke nødvendigvis vil øke muligheten for overlevelse, men det gir teamet bedre vevsprøver og større sjanser for å  fjerne svulstene.

I tillegg gjør robotteknologien det nå mulig å finne primærområdene for svulster Rikardsen og hennes kolleger tidligere har hatt vansker med å finne.