- 15 bommer kan oppleves som rettferdig

Statens vegvesen har utredet alternativ for et bomringsystem som kan være med på å finansiere «Tenk Tromsø»-pakken.
nyheter

I en pressemelding skrives det: «Utredningen som Vegvesenet presenterte i dag, konkluderer med at et system med 15 bommer kan oppleves som rettferdig, sikre inntekter og dempe biltrafikken. Samtidig unngår byen ulempene med bommer i boliggater, som både er skjemmende og dyre i drift sammenlignet med inntektene de gir».

Klokken 08.15 i dag, mandag, ble det arrangert et pressemøte om status i «Tenk Tromsø»-prosjektet, etter sju folkemøter der det er samlet innspill til «hvilke veger, gangstier, sykkelløyper og bussruter som kan bidra til at vi kommer raskere, enklere og sunnere fram i en by som vokser».

- Dette er ikke verken fasiten eller det endelige svaret på hvordan et framtidig bomringsystem i Tromsø vil se ut. Brukerfinansiering som bompenger er en forutsetning for statens andel i spleiselaget i en bymiljøavtale, og vi er pålagt å komme med denne utredningen. Det er opp til de folkevalgte å avgjøre hva som best sikrer penger til nye veger, kollektivløsninger, gangstier og sykkelfelt, sier Veronica Wiik som har ledet arbeidet fra Statens vegvesens side, i pressemeldingen.