Foreslår 15 bomstasjoner i Tromsø

En bompengeløsning med syv soner og 15 bomstasjoner er mest hensiktsmessig for å skaffe penger til Tromsøs trafikkbehov.

PROSJEKTLEDER: Veronica Wiik presenterte veivesenets faglige anbefaling om bompengeløsning til politikerne i Tromsø og Troms.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

SAMFERDSELSPOLITIKERE: Ivar B Prestbakmo, samferdselsfylkesråd og leder i byutviklingskomiteen i Tromsø, Ragni Løkholm Ramberg.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

SONEINNDELING: Slik er alternativet for bompengesoner som veivesenet la fram mandag. 

nyheter

Det er konklusjonen som Statens vegvesen er kommet til etter å ha jobbet med saken i flere måneder.

– Vi har valgt å anbefale det såkalte alternativ fire i vår faglig anbefaling til politikerne i Tromsø, sier prosjektleder Veronica Wiik i Statens vegvesen.

15 stasjoner

I forslaget fra veivesenet ser man for seg syv forskjellige soner – en på fastlandet, en på Kvaløya, samt fem på Tromsøya. Det etableres i alt 15 bomstasjoner der det vil koste penger å passere.

LES OGSÅ: Føler seg lurt av politisk hestehandel

– I vårt forslag har vi gått for en løsning der vi har ringet inn de store arbeidsplassene – eksempelvis Langnes og UNN. Dette for å gjøre det mer attraktivt å bruke kollektivtrafikk, sier Wiik.

Halvparten av behovene

Kommunestyret i Tromsø har tidligere vedtatt at man går for en bompengeløsning der målet er å skaffe cirka fire milliarder kroner til veie. Det er halvparten av hva kostnadene er for det som regnes som de mest prekære investeringene i Trafikk-Tromsø.

– Det alternativet vi har foreslått vil gi de nødvendige pengene – samtidig som man oppnår de andre målene som er satt, sier Wiik.

3,6 – 4,5 milliarder kroner

Disse er at systemet skal slå "rettferdig" ut, samt at de fører til en reell nedgang i biltrafikken.

I beregningsgrunnlaget for det foretrukne alternativet skal 79.000 bilister betale inn mellom 3,6 og 4,5 milliarder kroner over henholdsvis 15 eller 20 år.

LES OGSÅ: Dette er sagaen om Kvaløyaforbindelsen

I forslaget jobber man med en differensiert takst på henholdsvis 30 og 15 kroner avhengig av når i døgnet man passerer en bomstasjon.

– Vi tar den høyere taksten i rushtiden, sier Wiik.

Droppet 18 bomstasjoner

Vegvesenet har som sagt jobbet med bompengeløsningen siden i vår, og la i august fram seks forskjellige alternativer for soneinndelinger.

Det mest forslaget som går lengst – med 18 bomstasjoner og åtte avgiftsoner – ble lagt vekk, selv om det er dette som ville gitt mest penger og jevnest fordeling av bompenger.

LES OGSÅ: Dette bør du vite om Kvaløyaforbindelsen

– Det ville betydd for store inngrep og for store tekniske utfordringer for å kunne innføre det. Blant annet ville vi måtte etablere bomstasjoner i boligstrøk, stenge veier og etablere enveiskjøring på mange steder, sier Wiik.

Politisk behandling i vinter

Vegvesenets forslag er nå formelt overlevert til Tromsø kommune samt fylkeskommunen.

Politikerne i kommunen og fylket er de som formelt skal vedta hvilken innretning man ønsker på bompengeløsningene.

HASTVERK: Ordfører Kristin Røymo mener at bompengeløsning og forhandlinger med staten om bymiljøavtaler må på plass så raskt det lar seg gjøre.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

– Vi regner med at vi kan behandle saken i februar her i kommunen, og i fylket i mars. Der vil vi fatte formelt vedtak om hvilken løsning vi går for, sier ordfører Kristin Røymo.

Forhandle med staten

Når de formelle lokale og regionale vedtakene er fattet ønsker kommunen å komme i forhandlinger med staten for å få på plass en såkalt bymiljøavtale.

Etter den foreløpige tidsplanen er forhandlinger med staten planlagt til 2018, men ordføreren håper på å kunne snike i køa av byer som vil ha bymiljøavtaler.

– Dette mener vi må komme på plass så raskt det lar seg gjøre. Behovene i Tromsø er så store at det haster, sier Røymo.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter