Snart skal denne bussruta gå enda oftere i rushtiden

Etter en høst med sju folkemøter har «Tenk Tromsø»-prosjektet kommet fram til noen umiddelbare tiltak, melder de i en pressemelding.
nyheter

Folkemøtene har handlet om hvordan Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen kan legge til rette for at det skal bli enklere raskere og sunnere å komme seg fram, også når vi blir flere i byen vår, og nå kommer det fram at ingen tema har engasjert mer enn trygge skoleveger for ungene i kommunen.

- Vi skal prioritere dette høyt i «Tenk Tromsø». Vi begynner med en grundig kartlegging av alle skoler og skoleveger, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), som leder styringsgruppa i «Tenk Tromsø», i pressemeldingen.

Buss

- Foreldre som kjører sine barn på skolen fordi de opplever skolevegen som utrygg, kjører også videre på jobb. For hver skoleveg vi lykkes med å gjøre tryggere, gir vi også mange voksne et alternativ til bilen, sier Ramberg.

På folkemøtene har Troms fylkeskommune fått mye tilbakemeldinger om ønsket om flere bussavganger og mer presise busser.

Rushtid

- Vi begynner på der behovet er størst akkurat nå, og øker takten på rute 42 fra Kvaløya til Stakkevollan. Etter nyttår skal den gå hvert tiende minutt i rushtiden, sier samferdselsråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) i meldingen.

- De store grepene kommer senere, etter lokale og sentrale politiske vedtak om tiltak som skal inn i en bymiljøavtale, sier Ramberg.