Snur om avlastningsboliger

16 planlagte boliger og 12 avlastningsplasser for utviklingshemmede var droppet i budsjettforslaget til kommunen. Nå snur politikerne.

SNUR: Gunhild Johansen, leder i helse- og omsorgskomiteen i kommunen, sier at politikerne gjør helomvending i spørsmålet om omsorgs- og avlastningsboliger for utviklings- og funksjonshemmede. Jørgen Fossland i Norsk Forbund for Utviklingshemmede er fornøyd. Foto: Christer Pedersen 

PROTESTER: Ellen Mentzoni (til venstre) og Anita Engen var til stede i formannskapets budsjetthøring for å fremme sitt syn på budsjettet. Foto: Christer Pedersen 

DEMONSTRASJON: Anita Engen og andre pårørende hadde møtt opp for å understreke sine krav til politikerne. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

– Kommunen har ikke klart å bygge avlastningsboliger på 30 år. Nå foreslås det å skyve byggingen enda lenger inn i fremtiden.

Leder i Tromsøavdelingen av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) var ikke nådig da han møtte politikerne i formannskapet mandag.

Møtte politikerne

Som iTromsø har skrevet tidligere ble åtte omsorgsboliger i Fergeveien i Tromsdalen, åtte omsorgsboliger på Strandkanten og 12 avlastningsplasser for utviklingshemmede fjernet fra kommunebudsjettet for 2017. Det til tross for at disse prosjektene var vedtatt tidligere – og var inne i kommunens økonomiplan.

Tomt på Sommerlyst

Ifølge Fossland er det spesielt forslaget om å skyve på byggingen av avlastningsplasser som er ille.

– Det var ferdig prosjektert en tomt der den gamle gymsalen på Sommerlyst ligger i dag. Så kom det et benkeforslag i kommunestyret om å utrede om tomta kunne brukes til annet – noe som forkludrer hele byggeprosessen, sier Fossland.

Budsjetthøring

Mandag fikk formannskapspolitikerne tilbakemelding fra en rekke interesse- og brukerorganisasjoner som på en eller annen måte rammes av kommunebudsjettet. NFU var en av disse – og Fossland var veldig tydelig i sitt fremlegg.

LES OGSÅ: Her skal 22 boliger rives for å gjøre plass til 60 nye

– For dem som har hatt et voksent barn boende hjemme i 25 år er ett og to år veldig, veldig lenge, sa Fossland.

Politikerne snur

Og hans budskap ble hørt.

Etter at Fossland og et titalls andre medlemmer i NFU hadde møtt opp i formannskapssalen er dette beskjeden fra Gunhild Johansen, leder i helse- og omsorgskomiteen.

– Vi tar inn prosjekteringsmidlene for boligene i budsjettet igjen – og vi gjør om Sommerlyst-vedtaket i kommunestyret, sier Johansen.

"Visste ikke hva de gjorde"

Ifølge henne ble vedtaket om å utrede alternativ bruk av gymsalen på Sommerlyst fattet på altfor tynt grunnlag.

– Det var et benkeforslag som ble fremmet i kommunestyret, og de som stemte på forslaget var ikke klar over hva de gjorde. De hadde ikke satt seg godt nok inn i konsekvensene, sier hun.

Vedtar endring onsdag

LYTTET: Jørgen Fossland, leder i Tromsø-avdelingen av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, ba politikerne om å snu – og ikke skyve investeringer i omsorgs- og avlastningsboliger inn i fremtiden. Foto: Christer Pedersen 

Det gjelder også hennes eget parti, SV, som støttet forslaget – men som nå ønsker å reversere det.

– Vi skal ha saken opp til behandling i helse- og omsorgskomiteen onsdag og da vil vi foreslå at vedtaket gjøres om og at budsjettet endres, sier Johansen.

LES OGSÅ: – Det er uverdig å prioritere Tromsøbadet

Jarle Heitman i Arbeiderpartiet sier at flertallet er enige om å snu.

– Ja, vi var ikke klare over konsekvensene da vi støttet forslaget som ble fremmet om Sommerlyst, sier han.

Fornøyd

Jørgen Fossland i NFU er selvfølgelig fornøyd med beskjeden fra Johansen & Co.

Han roser også ordningen med at formannskapspolitikerne inviterer brukergrupper til budsjetthøringer.

– Det gir oss mulighet til å fremme våre syn og argumentere for våre standpunkter. Så håper vi jo at politikerne kjenner sin besøkelsestid slik at Tromsøs svakeste skal trenge å stå i kø for å få sine lovpålagte rettigheter, sier han.