Sentrumspartiene:

Fremmer felles budsjett

KrF, Venstre og Senterpartiet vil ha en grønnere og mer sosial profil på kommunens budsjett.

SENTRUMSKAMERATER: Jonas Stein fra Venstre, Helga Marie Bjerke fra Kristelig Folkeparti og Sandra Borch fra Senterpartiet har funnet sammen om et felles budsjettforslag. Foto: Jonas Stein 

nyheter

De tre sentrumspartiene la tirsdag fram et felles budsjettforslag som skiller seg en god del fra budsjettforslaget til administrasjonssjefen.

I midtenpartienes omforente forslag ønsker man å satse tyngre på tre områder, sier Venstres Jonas Stein.

Grønt og sosialt

– Vi ønsker å satse på en grønnere, og en mer sosial profil – og vi ønsker å satse på kunnskap i skolen, sier han.

Ifølge ham er administrasjonssjefens forslag i store stykker veldig bra – og han mener at Britt Elin Steinveg tar grep innenfor en rekke nødvendige områder.

– Likevel ønsker vi å dreie budsjettet på en del områder som vi mener er viktige, sier Stein.

Fortsatt eiendomsskatt

Blant sentrumspartienes forslag kan nevnes

– 80 millioner kroner (40 + 40) til sikrere skoleveier og bedre gang- og sykkelveier

– Ingen videreføring av den lokale økningen i antall lærere

– En liten senking av eiendomsskatten

– Frys av SFO-betalingen.

Beholder Kroken bibliotek

– Vi er nødt til å forholde oss til den økonomiske virkeligheten i kommunen, og kan derfor ikke foreslå en kraftig senking av eiendomsskatten, sier Stein.

Det er en rekke småpunkter i administrasjonssjefens budsjett som sentrumspartiene ønsker å droppe.

Blant annet foreslår de å ikke legge ned Kroken bibliotek, å videreføre støtte til Gatejuristen, økt satsing på Tromsømarkaprosjektet og frysing av prisene for kulturskolen.

Penger til 4H og Inn på Tunet

– Vi ønsker også å videreføre støtte til 4Hs læringstun på Holt og Inn på Tunet med 500.000 til hver, sier Sandra Borch i Senterpartiet.

Man åpner også for konkurranseutsetting av kommunale tjenester for å spare penger.

– Vi mener at man kan legge ut områder som ikke er kommunale kjerneoppgaver på anbud – eksempelvis renovasjon, sier Borch.

Ifølge både Borch og Stein har budsjettforhandlingene mellom de tre minste partiene i kommunestyret gått greit.

– Man merker at det er tre sentrumspartier som er kommet sammen, sier Borch.