Derfor ønsker han at også guttene skal få HPV-vaksinen

Tromsø-lege Sveinung Sørbye har sittet i et arbeidsutvalg nedsatt av Folkehelseinstituttet. De er klare i sin konklusjon: Også gutter i 7. klasse bør få tilbud om gratis HPV-vaksine.

VAKSINE: Overlege Sveinung Sørbye mener at også gutter bør få tilbud om gratis HPV-vaksine. Foto: UNN 

HPV-vaksine
  • HPV er en forkortelse for humant papillomavirus. Det finnes over 100 forskjellige typer humant papillomavirus. Noen typer er helt ufarlige, mens andre kan forårsake celleforandringer og kreft.
  • Noen HPV-typer smitter ved seksuell kontakt.
  • De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv om er symptomfrie.
  • Cirka 10 prosent av HPV-smittede kvinner får imidlertid en langvarig infeksjon, og en vedvarende HPV-infeksjon hos kvinner kan utvikle livmorhalskreft. Mellom 65 og 100 kvinner dør årlig av denne krefttypen.
  • To ulike HPV-vaksiner er tilgjengelig på det norske markedet. Begge vaksinene beskytter mot HPV type 16 og 18. Dette er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 % av tilfellene). Den ene vaksinen beskytter i tillegg mot kjønnsvorter.
  • Gutter smittes også av HPV og det er økende kunnskap om at HPV kan ha sammenheng med kreftformer som også rammer gutter og menn.
  • HPV-relatert kreft er likevel sjeldnere hos menn enn hos kvinner.
  • På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har
  • Kilde: Folkehelseinstituttet
nyheter

Fra i fjor sommer har overlege og spesialist i patologi på UNN, Sveinung Sørbye, sittet i et arbeidsutvalg nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt, der oppgaven har vært å vurdere om HPV-vaksinen skal tilbys i vaksineringsprogram også til gutter i Norge. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt Folkehelseinstituttet gi råd om dette, og i utvalget har det sittet både kreftleger, øre-nese-hals-leger, mikrobiologer og helsesøstre – for å nevne noen.

Vaksine for gutter

Sørbye har jobbet med celleprøver og HPV-testing på UNN siden 2006 og har i den forbindelse publisert flere studier på HPV-testing i Tromsø.

LES OGSÅ: Helsevesenet kaster prøver som kan påvise HPV-virus (for abonnenter)

I rapporten som arbeidsutvalget har utformet er flertallets konklusjon klar: HPV-vaksinen bør bli et tilbud til også gutter i 7. klasse, og det bør være opp til den enkelte gutt og hans foreldre å ta stilling til om man ønsker beskyttelse mot HPV-relatert kreft, i stedet for å kun måtte belage seg på indirekte beskyttelse ved at jentene vaksineres.

Fra skoleåret 2009/2010 har HPV-vaksinen vært et tilbud til alle jenter i Norge i 12-årsalderen – altså når de går i 7. klasse. I tillegg har det blitt satt i gang et opphentingsprogram fra 2016 der jenter født i 1991 eller senere får tilbud om gratis vaksine.

LES OGSÅ: - Flere krefttilfeller ville vært unngått ved vaksinering

– Noen har argumentert med at hvis man har høy nok vaksinering blant jenter, trenger man ikke å vaksinere gutter. Men hvis man skal anbefale gutter å kun ha sex med vaksinerte jenter, og det så langt har blitt vaksinert 170.000 jenter i Norge, blir utvalget ganske lite, sier Sørbye.

Kreft i munnen

Årsaken til at man til nå kun har vaksinert jenter, er at vaksinen i utgangspunktet ble gitt for å hindre livmorhalskreft.

– Men nå ser vi at HPV-viruset også kan føre til kreft i vulva, vagina, anus, penis, munnhule og svelg. Av analkreft-tilfellene skyldes rundt 90 prosent HPV. Rundt 70-80 prosent av kreft i mandlene skyldes HPV-viruset, sier Sørbye.

LES OGSÅ: Få har meldt seg til HPV-vaksinering: – Veldig overraskende

I rapporten skriver arbeidsutvalget at det er kreft i svelget som utgjør den største sykdomsbyrden for menn forårsaket av HPV med totalt 942 tilfellet i 10-årsperioden 2004–2013. Dette etterfulgt av peniskreft med 377 tilfeller og analkreft med 201 tilfeller.

Videre skriver de at totalt antall HPV-relatert kreft hos menn sammenlignet med kvinner utgjør omtrent 20-30 prosent, men at trenden er stigende.

– Det screenes ikke for disse typene kreft, og man kan ikke forebygge dem på noen annen måte enn ved en vaksine.

Kostnader

I rapporten understrekes det at det er manglende data på vaksinens beskyttende effekt mot kreft i svelget og lite data på vaksinens beskyttende effekt mot kreft i penis og anus, men at arbeidsgruppa mener at det er overveiende sannsynlig at vaksinen også vil virke mot disse krefttypene.

– Det tar minst 10 til 15 år før smitte av HPV utvikler seg til livmorhalskreft. I Norge startet vaksinasjonsprogrammet i 2009, og derfor er det for tidlig å se en effekt. For menn snakker man minst 20 til 30 år fra smitte til kreft utvikles. Men det er biologisk plausibelt å forvente at man kan reduserer antall krefttilfeller ved å fjerne årsaken til dem, sier Sørbye.

Videre forteller han at helseminister Bent Høie nå har bedt om at det settes opp et budsjett på hva det vil koste å inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet.

– Per i dag gir man vaksinen i tre doser, men for barn under 14 år holder det med to doser. Dersom man går fra tre til to doser, kan man bruke jentenes tredje dose som guttenes første dose. Da trenger man bare kjøpe inn én ekstra dose for å vaksinere gutter, argumenterer Sørbye.

– Det er så langt ikke satt av penger til HPV-vaksine for gutter i statsbudsjettet for 2017, men hvis man gir jentenes tredje dose til guttene trenger man ikke ekstra penger før i 2018.