Kommunebudsjettet

Her er de røde grepene som skal redde økonomien

Posisjonens budsjettforslag bød på få overraskelser da det ble lagt fram torsdag.

RØD-RØDE: Kristin Røymo, Jens Ingvald Olsen, Ingrid Kielland og Brage Larsen Sollund la fram posisjonens budsjettforslag torsdag. 

STORELVA: Det skal bygges en såkalt normalhall på Storelva allerede neste år, har de rød-røde bestemt. 

OMSORG: Det ska også bygges omsorgsboliger i Fergeveien i Tromsdalen. 

nyheter

– Administrasjonssjefen har tatt mange av styringssignalene vi ga i Kystens Hus-erklæringen i sitt budsjettforslag. Det vi har gjort er at vi har korrigert noen av tingene som ikke ble optimale, sier Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund.

Fjerner kuttforslag

Blant endringene som kan nevnes er at man sier nei til nedleggelse av biblioteket i Kroken og skøytebanen i Tromsdalen, frysing av foreldrebetalingen på SFO, samt videreføring av støtten til 4Hs Læringstun, Inn på Tunet og Vitensenteret.

– Vi ønsker å spare penger, men ikke på en slik måte at det rammer sosialt på en uheldig måte, sier SVs Ingrid Marie Kielland.

Bygger boliger for trengende

Dette manifesterer seg også i at byggingen av omsorgsboliger i Fergeveien i Tromsdalen og avlastningsboliger for utviklingshemmede på Sommerlyst ikke utsettes.

– Vi har satt av ekstra investeringsmidler slik at disse planene kan fremskyndes, sier Kielland.

Det er satt av til sammen 33,5 millioner kroner til disse to prosjektene i 2017.

Lyttet til protester

I administrasjonssjef Britt Elin Steinvegs forslag til budsjett var disse investeringene utsatt til 2018, noe som har ført til omfattende kritikk.

– At det er blitt protester – og at folk tar i bruk lokaldemokratiet til å fremme sitt syn – er bare en styrking av vårt ståsted, sier Kielland.

Bygger Storelva-hall

Hun, Arbeiderpartiets ordfører Kristin Røymo, Rødts Jens Ingvald Olsen og Brage Larsen Sollund presenterte de rød-røde partienes budsjettforslag i femte etasje i Rådhuset.

De kunne også fortelle at de har funnet plass til 20 millioner kroner for å få på plass ny idrettshall på Storelva.

– Vi bygger normalhall på Storelva, og vi har fått på plass investeringsmidler til Vikran Barnehage, sier Jens Ingvald Olsen.

Skal kjøpe inn mindre

For å finansiere de økte driftsrammene har de tre partiene blant annet funnet ut at kommunens innkjøp skal reduseres.

– I dag har 1.500 ansatte rett til å gjøre innkjøp. Vi ønsker å stramme inn på dette og effektivisere kommunens innkjøpsrutiner, sier Kristin Røymo.

Dette skal frigjøre 15 millioner kroner som skal skytes inn i driften. Til sammenligning kan nevnes at det kommunale innkjøpsbudsjettet er på 1,6 milliarder kroner innenfor drift og i overkant av 700 millioner kroner på investeringssiden.

Øker disposisjonsfondet

I administrasjonssjefens forslag legges det opp til økning av kommunens disposisjonsfond på 30 millioner kroner. Dette i tillegg til cirka 90 millioner kroner som er satt av i 2015.

– Vi har foreslått å øke dette med 5,3 millioner kroner. Om man dessuten regner inn forventet utbytte fra kommunens eierskap, vil fondet øke med ytterligere 12 millioner kroner, sier Kristin Røymo.

Flere lærere

Et tiltak som også får fortsette er det lokale lærerløftet som ble innledet i 2015.

– Vi har tilsatt ti ekstra lærere i Tromsøskolen det siste året, og vi legger opp til ytterligere ti lærere i neste år, sier Brage Larsen Sollund.