Ørnebakk om kritikken:

– Ren svada og oppspinn

Willy Ørnebakk mener Eskild Johansen og Arne Luther – mildt sakt – er på bærtur med sin kritikk.

SVARER PÅ KARAKTERISTIKKER: Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk, mener Eskild Johansen og Arne Luther er på ville veier i sin kritikk av ham. 

nyheter

– De karakteristikkene som spesielt Eskild Johansen kommer med, er tydelige eksempler på hvor langt noen er villig til å gå for å få oppmerksomhet, sier fylkesråden.

– Det er ren svada og oppspinn!

Han mener de to kritikerne er på fullstendig ville veier i sin argumentasjon.

Bakgrunn: Willy Ørnebakk (Ap) hudflettes av partifeller

– Har ikke vedtatt stopp

Ørnebakk peker på det han mener er flere direkte feil og usannheter.

– For det første har ikke Arbeiderpartiet vedtatt det Johansen og Luther sier om stans i tillatelser, sier han – og utdyper:

– Jeg hadde gleden av å være leder for redaksjonskomiteen på representantskapsmøtet forrige helg der vår fiskeri- og havbrukspolitiske plattform ble vedtatt, og jeg kan med min beste vilje ikke finne noe i den som stemmer med det de sier, sier Ørnebakk.

Får ikke "blodpenger"

Han tilbakeviser også påstandene fra Johansen om at fylkeskommunen meler sin egen kake ved å gi tillatelse.

– Om Eskild Johansen hadde giddet å undersøke saken, ville han ha sett at det ikke betales ut penger i konsesjonsavgift i denne runden. Fylket får med andre ord ikke fem øre, sier fylkesråden.

Får penger i fremtiden

Det som derimot stemmer er at det i neste konsesjonsrunde – som ingen vet når kommer – vil bli krevd inn en konsesjonsavgift der staten får 20 prosent, kommunene 70 prosent og fylket ti prosent.

– Dette kunne Eskild Johansen ha fått vite dersom han hadde lest seg opp på saken, sier Ørnebakk.

Han peker videre på at selskapene som er innstilte til å få oppdrettstillatelsene, ikke kommer til å bruke miljøskadelige lusemiddel.

– Jeg har vektlagt flere forhold i min innstilling til vedtak, ikke minst det at det gis såkalte grønne konsesjoner.

– Det betyr i klartekst at det ikke vil bli brukt såkalte medikamentelle metoder for å bekjempe lus, og det stilles strenge krav til rømningstiltak, sier Ørnebakk.

Bred prosess

Fylkesråden er også oppgitt over kritikken til Johansen og Luther når det kommer til tildeling av oppdrettstillatelse.

Ifølge ham er kritikerne minst tre-fire år for sent ute.

Han viser til at fylkets kystsoneplan – som definerer hvilke områder som henholdsvis er stengt og åpnet for havbruk, ble vedtatt etter en lang og tung prosess.

– Vi jobbet sammen med sektormyndigheter som Kystverket, miljøvernmyndighetene og Mattilsynet slik at alle miljø- og sikkerhetskrav skulle oppfylles, sier Ørnebakk.

De berørte kommunene fikk også si sitt – og hadde sågar siste ord i saken.

– Kommunene var helt suverene når det kom til å godkjenne planen – noe Karlsøy og Tromsø gjorde, sier han.

Begge kommunestyrene har med andre ord sagt ja for flere år siden.

– Jeg mener at mye av motargumentene som nå kommer, burde ha vært fremmet i første runde, sier Ørnebakk.

40 godkjente lokaliteter

En effekt av prosessen var at to tredeler av de opprinnelige forslagene på oppdrettslokaliteter ble fjernet – og at cirka 40 ble igjen.

– Det er to av disse godkjente lokalitetene som det nå er kommet søknader om. Da har jeg – etter at sektormyndighetene har gjennomført grundige undersøkelser om konsesjonskravene er oppfylte – valgt å si ja til dem, sier Ørnebakk.