LO-lederen: – Sterke reaksjoner på Troms Ap sitt olje-nei

Store deler av fagbevegelsen er sterkt kritiske til neivedtaket i Troms Arbeiderparti. Mangelen av LO-folk på fylkespartiets stortingsliste omtales også som skuffende.

KRITISK: Distriktssekretær Synnøve Søndergaard i Troms LO, uttrykker misnøye med prioriteringene til Troms Arbeiderparti. 

nyheter

LO er ikke fornøyde med årsmøtevedtaket til Troms Arbeiderparti, der fylkespartiet sa nei til både konsekvensutredning og åpning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er selvfølgelig sterke reaksjoner på vedtaket. LO har et kongressvedtak som sier ja til konsekvensutredning, og vi har jobbet mot et kompromissvedtak i dette spørsmålet. Tunge forbund som Fellesforbundet og Industri Energi blir direkte berørte – i tillegg til andre næringer, sier LOs distriktssekretær i Troms, Synnøve Søndergaard.

– Avhengige av nye letefelter

Søndergaard stiller seg spørrende til at Arbeiderpartiet ikke ser verdiene som skapes av olje- og gassnæringen.

– Vi i LO er opptatte av at vi må skape verdiene før vi kan fordele dem. Det virker som om Troms Arbeiderparti ikke tar vår bekymring rundt å skape nye arbeidsplasser på alvor. Det snakkes om et grønt skifte, men vi kommer til å være avhengige av oljen i minst femti år fremover, og da er vi avhengige av å finne nye letefelter, sier hun.

Distriktssekretæren er for tiden på besøk i Murmansk, hvor hun mener energisituasjonen er utfordrende.

– Her borte snakker de om å fase ut oljen, og gå over til kull. Norsk olje og gass vil være et positivt bidrag til miljøet i Europa, hvis kull ansees som et alternativ. Hva hvis vi kunne solgt norsk gass til samme prisen som kull, spør Søndergaard.

LES OGSÅ: Oljeeventyret som falt i fisk (pluss)

– Skuffende

Mangelen av representanter for fagbevegelsen på Troms Ap sin nominasjonsliste til Stortinget, faller heller ikke i god jord i LO, ifølge Søndergaard.

– Det er skuffende kun å ha Torbjørn Bongo fra Norges Offisersforbund som listas eneste representant for fagbevegelsen, og partiet burde ha lyttet til argumentene om å flytte ham høyere opp på lista.

Distriktssekretæren understreker viktigheten av at fagbevegelsen er politisk synlig, som hun kaller basisen for hundre år samarbeid mellom partiet og fagbevegelsen.

– Arbeiderpartiet har vært fagbevegelsens politiske arm, og LOs medlemmer vil være avgjørende ved valg. Vi har 31.000 organiserte i Troms fylke, og uten stemmene til disse vil man ikke kunne se mer enn to mandater fra Troms Arbeiderparti på Stortinget, mener hun.

Les også: «Ap har nøkkelen»

– Troms et akademikerfylke

Hun peker på Rogaland og de to andre nordnorske fylkene, som eksempler på at fagbevegelsen er sterkere representert i Arbeiderpartiet.

– Nordland har Rita Lekang på 4. plass, og Finnmark har Runar Sjåstad på topp. Det er mulig at Troms er mer av et akademikerfylke, enn et industrifylke – som Nordland.

Søndergaard retter allikevel en liten pekefinger mot seg selv og egen organisasjon.

– Det er mulig at vi i LO ikke har vært gode nok til å løfte fram personer her i Troms, og må ta litt selvkritikk for det, sier hun.