Anklager UNN-ledelsen for ansvarsfraskrivelse:

– De må tåle kritikk

Tillitsvalgt Elisabeth Olstad i Yngre legers forening mener det eksisterer en ukultur på UNN.

Tillitsvalgt: Elisabeth Olstad, tillitsvalgt i Yngre legers forening, mener UNN-ledelsen driver med ansvarsfraskrivelse. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Jeg reagerer på måten UNN-ledelsen har håndtert denne saken på. Jeg opplever det som ansvarsfraskrivelse. Først sier kommunikasjonssjefen at de legger seg flat, men adferden deres viser noe helt annet. Dersom de faktisk hadde lagt seg flat, hadde de sagt at de ville stoppe Snapchat-kontoen umiddelbart, sier Olstad.

Les også: UNN jakter varslere etter Snapchat-lekkasje.

– Peker på enkeltpersoner

I går uttalte sikkerhetssjef og personvernombud Per Bruvold at de ville undersøke hvem som varslet media om saken. Han gjorde det også klart at vedkommende kunne vente en reaksjon.

– Dette er en systemsvikt. Bruvold legger ikke ansvaret der det bør ligge, men peker i stedet på enkeltpersoner. Det er en velkjent metode for å flytte fokus fra seg selv som ansvarlig, sier Olstad.

Les også: UNN lekket taushetsbelagt info på egen Snapchat-konto.

– Ingebrigtsens ansvarsfraskrivelse

Hun mener også at UNN-direktør Tor Ingebrigtsens pressemelding om saken er kritikkverdig.

– I stedet for å ta selvkritikk for håndteringen av denne saken, skylder han på avisen og journalisten. Ingebrigtsen kommer med sterke påstander om iTromsø i pressemeldingen. Blant annet om at Bruvold kun har svart på generelle spørsmål. Når man leser Bruvolds uttalelser, ser man at det ikke stemmer. Han kommenterer denne saken spesifikt.

Les også kommentaren fra Egon Holstad om UNNs håndtering av saken

– Dette er nok et tydelig eksempel på en ukultur vi i lang tid har forsøkt å adressere, men som ledelsen har vanskelig for å erkjenne at eksisterer, sier tillitsvalgte i Yngre legers forening på UNN.

Hun mener ledelsen må ta ansvar i saken.

– Det er kommunikasjonsavdelingen, og til slutt direktøren, som er ansvarlig for at bildet med personsensitive opplysninger ble lekket. Det må de tåle kritikk for.

Les også: UNN-direktøren svarer: «UNN jakter IKKE varslere i Snapchat-saken».

Kommunikasjon

UNNs kommunikasjonssjef Hilde Annie Pettersen kjenner seg ikke igjen i Olstads beskrivelse av situasjonen.

Kommunikasjonssjef: Hilde Annie Pettersen, kommunikasjonssjef på UNN, mener det ikke er en ukultur på sykehuset. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Vi er ikke ute etter å legge skylden på noen. Vi er opptatt av å finne ut hva som har skjedd, og så er det en uenighet mellom oss og iTromsø om hva som er sagt under gårsdagens intervju. Per Bruvold mener han uttalte seg på generelt grunnlag om den spesifikke saken.

– Hvordan kan man uttale seg på generelt grunnlag om en spesifikk sak? Er ikke det en selvmotsigelse?

– Der må jeg bare forholde meg til det Bruvold har sagt.

Pettersen mener det blir feil å si det finnes en ukultur på UNN.

– Vi har de siste månedene jobbet tett sammen med de tillitsvalgte om åpenhet og dialog i sykehuset. Jeg tror det finnes ulike kulturer på UNN, men det er problematisk å kalle det for en ukultur, sier hun.

Les også: Legeforeningen: – At de vil skremme ansatte fra å melde fra til media om kritikkverdige forhold, sier noe om ledelsen ved sykehuset.

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen ønsker ikke å kommentere saken.