Willy Ørnebakk (Ap) hudflettes av partifeller

Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk (Ap), anklages for svik mot kystsamfunnet, å være en lakei for oppdrettsnæringa, og å drive et «korstog mot kystnæringa».

KRITIKK: Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk, får så hatten passer av sine partifeller. 

MOTSTANDER: Eskild Johansen er krass motstander av oppdrettsnæringa. Foto: privat 

nyheter

Fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk har innstilt på å tildele oppdrettslokalitetene på Lubben og Korsnes i Karlsøy til Nord-Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdett. Vedtaket skal behandles av fylkesrådet tirsdag.

Utsette

Det ønsker Eskild Johansen (Ap) å sette en stopper for. Han er kommunepolitiker på Karlsøy og motstander av oppdrettsnæringa.

– Troms Arbeiderpartiet har i sin fiskeri- og havbrukspolitiske plattform vedtatt at man skulle vente med å åpne for nye oppdrettsanlegg til man har fått avdekket lakselusproblematikken og rømming fra anleggene. Ørnebakk tar overhodet ikke hensyn til partiets politikk. Han er fullstendig ukritisk til oppdrettsnæringa. Derfor har vi nå kontaktet fylkesrådet, og bedt de utsette saken, sier Johansen.

Han forteller at rekebestanden i Troms er halvert de siste årene. Han mener det er på grunn av oppdrettsnæringa i Karlsøy og Lyngen, som slipper ut stadig større mengder lusegift. Han mener også at det er en kjent sammenheng mellom disse stoffene og rekedød.

– Konsekvensen er at vi ødelegger områdene langs kysten, og at man setter arbeidsplassene til de som jobber med kystfiske i fare.

Blodpenger

Johansen mener Ørnebakk er økonomisk motivert.

– Hvis han innvilger søknadene, får fylkeskommunen syv–åtte millioner kroner i konsesjoner, og det er årsaken til at han er for. Men det er blodpenger, og Ørnebakk oppfører seg som en ukritisk lakei for oppdrettsnæringa. Dette er det siste sviket mot folket i Ullsfjorden, smeller Johansen.

Han har opprettet en underskriftskampanje på minsak.no kalt «Nei til oppdrett i Ullsfjorden». Der har han samlet inn over 1.400 underskrifter.

Ap-veteran

Ap-veteranen Arne Luther støtter Johansen.

– Jeg er helt enig med alt Johansen sier. Oppdrettsfisk forurenser og tillater ikke annet type fiske i fjordene. Dette er å gå feil vei, og Troms Arbeiderparti har vedtatt at nye konsesjoner ikke skal utdeles før man har tatt hånd om lakselus, sier Luther.

– Jeg er ikke imot oppdrett, men den må være bærekraftig og det er den ikke når laks dør i hopetall i merdene, og man utsletter kystnæringa som dreier seg om villfisk.

Korstog

Luther er heller ikke nådig i sin kritikk av Ørnebakk.

– Jeg synes det er rart at næringsfylkesråden gjør seg til talsmann for storkapitalen, når fiskeriprogrammet sier man skal stoppe utdelinga. Jeg synes det er forkastelig.

– Det kan bli en dyr pris for fylkesråden å betale, hvis han fortsetter korstoget mot kystnæringa, legger Luther til.