Milliongave til unge gründere

Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge gir tre millioner kroner til Ungt Entreprenørskap Nord-Norge.

MILLIONGAVE: Fra venstre: Harriet Havdal, Hans Olav Karde (daglig leder Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge), Rigmor Schjelderup Berntsen, Kristina Antonsen, Bjørn-Atle Hansen, Kjell Olav Pettersen (styreleder Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge), Anne Grete Johansen (daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms), Svein Tore Dørmænen (styreleder Ungt Entreprenørskap Finnmark) og Steve Hernes (daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland). Foto: Kaja Baardsen/Ungt Entreprenørskap Troms 

nyheter

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap jobber til daglig med å utvikle barn og unges kreativitet og skaperglede – i samspill med næringsliv og utdanningsinstitusjonene.

Nå har avdelingene i Troms, Finnmark og Nordland fått tre millioner kroner fordelt på tre år, fra 2017 til 2019, til sitt arbeid.

LES OGSÅ: Får tildelt 9,7 millioner kroner

Ungdom- og eldre-policy

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge, Hans Olav Karde, forklarer tildelingen slik:

– Vår stiftelse har valgt en grunnpolicy som retter seg spesielt mot unge og eldre. Grunnen til at midlene er fordelt over tre år, er at de skal kunne planlegge langsiktig, sier Karde.

– Det er viktig å begynne tidlig med å planlegge og skape nye bedrifter. En ting er å ha muligheter, men det er viktig å kunne realisere disse mulighetene, legger han til.

– Består tildelingen av frie midler, eller har dere lagt noen føringer på hvordan pengene skal brukes?

– Det eneste kriteriet er at pengene skal brukes i Nord-Norge, sier Karde.

LES OGSÅ: Her er siste nytt fra næringslivet i Tromsø (for abonnenter)

Felles nordnorske tiltak

Daglig leder for Ungt Enreprenørskap Troms, Anne Grete Johansen, uttrykker stor takknemlighet for milliongaven.

– Det at stiftelsen har valgt ut oss, gjør at vi kan løfte vårt arbeid til et høyere nivå. Disse pengene kommer i tillegg til vår basisfinansiering, som kommer fra fylkeskommunen, staten, enkelte kommuner og private aktører.

Helt konkret skal pengene brukes til å styrke samarbeidet på tvers av fylkesgrensene, ifølge Johansen.

– Nå kan vi skape arenaer og møteplasser hvor elever og skoler kan etablere et større kontaktnett. Dette gjelder primært elever i den videregående skolen, og et slikt samarbeid vil komme alle tre fylkene til gode, og dermed styrke landsdelen som helhet.