Vil ha jernbaneutvalg

Kommunen bør nedsette et eget spesialutvalg som skal jobbe for jernbane til byen.

SV-POLITIKER: SVs gruppeleder Ingrid Marie Kielland vil ha et eget, kommunalt utvalg som skal drive lobby for at det kommer jernbane til Tromsø. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Det er Ingrid Marie Kielland, SVs gruppeleder, og Miljøpartiet de Grønnes Terje Traavik som fremmer et privatforslag om utvalget til formannskapet.

– Utvalget skal følge opp kommunestyrets innspill til Nasjonal Transportplan om å få jernbane til Tromsø, sier Kielland til iTromsø.

LES OGSÅ: «Forsvaret trenger en jernbane i Troms»

Kunnskapsinnsamling

Hun sier at hovedoppgaven til utvalget vil være å skaffe ny kunnskap om hva som må til for at det skal komme jernbane til byen.

– Vi vil også at utvalget skal samarbeide med andre kommuner som også ønsker jernbane hit – og for å drive lobby, sier Kielland.

Utvalget vil i hovedsak være sammensatt av politikere, men Kielland seg også for seg at man kan knytte til seg eksperter på samferdsel og jernbane.

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ SKINNER: Utvalget skal samle inn kunnskap, argumenter og støtte for jernbane til Troms og Tromsø. 

LES OGSÅ: «Jernbane til Tromsø en livsbetingelse for byens utvikling»

Langsiktig arbeid

– Vi ønsker å kombinere kompetanse med engasjement, sier Kielland.

Tanken er også at utvalget skal etablere samarbeid med andre jernbanefaglige miljøer – både innenfor politikken, men også innenfor samferdselsektoren.

– Det vil være et arbeidende utvalg som skal ha som mål å få Tromsbanen etablert, sier hun.

LES OGSÅ: – Meningsløst med jernbane til Tromsø

Tverrpolitisk

Hun tror at det er vilje fra et stort flertall i kommunen for å jobbe for jernbane til Tromsø.

I kommunestyrets junimøte vedtok 36 av kommunestyrets 43 medlemmer at man ønsket en jernbanesatsing i nord.

– Derfor har vi ennå ikke lansert noen navn på dem som kan sitte i dette utvalget. Det vil være naturlig at det blir tverrpolitisk sammensatt av jernbaneentusiaster i alle partier, sier Kielland.

LES OGSÅ: «Det meningsløse toget»

Skal jobbe ut valgperioden

Det er ikke satt en tidshorisont for når et slikt arbeid skal bære frukt – eller hvor lenge utvalget skal være aktivt.

– Mest naturlig er jo at man jobber ut kommunestyreperioden, men om det er tverrpolitisk ønske om det kan man jo forlenge mandatet, sier hun.

– Hvordan unngå supperåd?

– Ved å gjøre det til et arbeidende utvalg med entusiaster som ønsker å få jernbane til Tromsø. Det er ikke tenkt at det skal bli et utvalg som kun mottar møtegodtgjøring.