Cinemateket søker om økt driftsstøtte

Verdensteatret Cinematek søker Troms fylkeskommune om 100.000 kroner i økt driftsstøtte for 2017.
nyheter

– Støtten har ligget stabilt på 350.000 kroner og vi vil be fylket vurdere muligheten for å indeksregulere beløpet, skriver Cinemateket i søknaden.

Økningen begrunnes med at Verdensteatret trenger teknisk oppgradering som ledd i et løft for formidling av filmene og en satsing på barn og unge.

LES MER: Får 350.000 kroner i driftsstøtte

- Ambisjoner om vekst

Det vises til at filmlerretet er ti år gammelt og over anbefalt levealder. Lerretet er slitt, har hull og bulker, og ønskes skiftet til en standard som matcher den nye projektoren.

– Økt aktivitet, investeringsbehov, ambisjoner om vekst og utvikling og utfordringer knyttet til nasjonal støtte, er bakgrunnen for at vi også i år søker om 450.000 kroner.

LES OGSÅ: Han blir ny sjef for Verdensteatret