Mohn-millioner til tre unge forskere

Trond Mohn var personlig til stede da tre "fremragende unge forskere" mottok mellom 11 og 12 millioner kroner til sine forskningsprosjekter. Mohn bekrefter at dette ikke er siste gangen han støtter UiT økonomisk.
nyheter

I 2007 ble Tromsø Forskningsstiftelse opprettet av Trond Mohn med det formålet å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak på UiT. I 2015 ga Mohn ytterligere 300 millioner til forskningsstiftelsen og det ble stiftet et nytt rekrutteringsprogram for "fremragende unge forskere".

Etter en lang søknadsprosess, som har inkludert intervjuer med søkerne og evalueringer av internasjonale fageksperter, kunne man mandag offentliggjøre de tre unge forskerne som får midler fra programmet.

Disse tre er Shona Wood, Kathrin H. Hopmann og Juha Vierinen, som alle mottar fireårige stipender på mellom 11 og 12 millioner kroner. Trond Mohn var personlig til stede for å dele ut stipendene.

– Ikke siste gangen

Under tildelingen av stipendene fortalte alle forskerne kort om sine prosjekter – Shona Woods via Skype, siden hun ikke var i Tromsø.

Woods prosjekt omhandler "Epigenetic light", Hopmanns har tittelen "Sustainable catalysts for homogeneous CO₂ conversion" og Vierinens prosjekt er "Radar science with EISCAT 3D".

– Dette er første gang jeg hører hva prosjektene går ut på, forteller Trond Mohn etter presentasjonen.

– Det er jo litt komplisert for oss lekfolk, men pengene er gitt med glede, fortsetter han.

Han begrunner pengegavene til UiT med sin kjærlighet til landsdelen.

– Jeg er glad i landsdelen og jeg er glad i Tromsø. Det er alltid trivelig å være i Tromsø, og særlig nå i mørketida, sier han.

Under tildelingen hintet Mohn om at det nok vil komme flere gaver til universitetet.

– Dette er ikke siste gangen jeg støtter UiT, bekrefter han.

Omdanne CO₂

Kathrin Hopmann, opprinnelig fra Tyskland, beskriver stipendet som noe av det største som har skjedd henne.

– Det er en stor mulighet, og det er store forventninger å leve opp til, sier hun.

I prosjektet hennes, som hun jobber med på Institutt for kjemi, er ønsket å se på CO₂ som en ressurs, og ikke som et problem. Per i dag har man et oljebasert samfunn, men oljen vil etter hvert bli brukt opp, og truer også klimaet. Hopmann ønsker å utvikle teknologi som kan omdanne CO₂ til andre molekyler som vi trenger.

– Disse pengene gir oss muligheter til å ansatte flere og til å kjøpe inn utstyr. Dette gir oss større sjanse til å lykkes med prosjektet!

Også forsker Juha Vierinen beskriver tildelingen som det beste som kunne skjedd i karrieren hans.

– Dette betyr at i stedet for å gjøre all jobben selv, kan jeg ha med meg studenter og vil få mye mer gjort, sier han.

– Dette er stort for meg og stort for prosjektet.