Ap-politiker om integrering: – Vi har et kritthvitt kommunestyre

Formannskapet er uenig om opprettelse av et nytt integreringsråd.

FORMANNSKAPET: Formannskapet vedtok i dag at de ønsket å opprette et integreringsråd. Saken skal behandles i kommunestyret. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Administrasjonen har lagt fram et forslag om å opprette et integreringsråd for Tromsø kommune. Rådet skal ha ni medlemmer, tre fra kommunestyret og seks fra de ulike innvandrermiljøene i byen. Det skal også settes av en 20-prosentstilling i administrasjonen til å bistå med utvalget.

– Dette ble vurdert i forrige periode og vi kom fra til at vi ikke ønsket å gjøre det da. Hva er det egentlig man skal oppnå med et slikt utvalg, og er det virkelig nødvendig med en 20-prosentstilling for å være sekretær og bistå utvalget? Altså å bruke en hel arbeidsdag i uka på et utvalg. Jeg er redd dette kommer til å ta helt av, sa Anna Amdal Fyhn (H) i debatten.

KRITISK: Anni Skogman (Frp) og Anna Amdal Fyhn (H) var kritisk til forslaget, og ønsket ikke å opprette integreringsrådet. Foto: Ronald Johansen 

 

Kritthvitt

Aps Jarle Heitmann delte ikke Fyhns bekymringer.

– Målet med rådet er å oppnå dialog med en gruppe som ikke har nok representasjon i kommunen. For å sette det på spissen, så har vi et kritthvitt kommunestyre i Tromsø kommune. De aller fleste er hvite med norsk etnisk bakgrunn. Der må nok vi som politikere, inkludert mitt eget parti, ta selvkritikk for ikke å sette nok folk med innvandrerbakgrunn på listene til lokalvalget. Men all den tid det ikke skjer, trenger vi et slikt utvalg.

– Jeg tror kostnadene ved å ikke sette av en 20-prosentstilling kan bli høyere i form av kostnadene for dårligere politiske beslutninger om vi mangler dialog med innvandrere i byen. De utgjør 9.000 personer av vår befolkning og består av over 140 ulike nasjoner, sier Heitmann.

LES OGSÅ: Slutter som rådgiver for ordføreren

KRITTHVIT: Jarle Heitmann her sammen med ordfører Kristin Røymo. Begge stemte for å opprette rådet, og Heitmann mente at kommunestyret i dag er «kritthvitt». Foto: Ronald Johansen 

 

Ressurssterk

Lisa Hoen er kultur og idrettssjef i kommunen. Hun orienterte formannskapet om begrunnelsen for forslaget. Hun fortalte at kommunen allerede har et interkulturelt råd i avdeling for kultur og idrett. Men slik rådet fungerer i dag, har de kun mulighet til å behandle saker innenfor nettopp kultur og idrettssektoren.

– De som sitter i rådet er ressurssterke mennesker som gjerne vil komme med innspill om andre ting, som skole og helse.

– Vi er klar over at det blir krevende å finne en god ammensetning, ettersom mange innvandrergrupper er så ulik, men vi må bare forsøke å få det til. Men de største gruppene i byen, som russiske og polske innvandrere, bør være representert i rådet, sier Hoen.

LES OGSÅ: «Arbeiderpartiet har ikke kontroll på økonomien i kommunen»

Vedtatt

Forslaget ble etter debatten vedtatt, med syv mot ni stemmer. Fyhn og Frps Anni Skogman stemte mot forslaget.

LES OGSÅ: Vil skrinlegge planene om kommunalt mottak

Ordfører Kristin Røymo (Ap) sendte også en bestilling om å få fremlagt et dokument med alle inndekkingene til utvalget med tanke på godtgjørelse og andre utgifter før saken behandles i kommunestyret.