Frps Skogman: – Vi har det mest realistiske budsjettet. Alle andre trikser med tallene

Frp har budsjettert med lavere eiendomsskatt, mer penger til helse og omsorg, samt store kutt i kultursektoren i sitt alternative kommunebudsjett.

ANNI OG GUTTA: Anni Skogman (Frp) her sammen med partikollegaene hun selv opptaler som ”gutta”, Kristoffer Kanestrøm (til høyre) og Bjørn Gunnar Jørgensen. 

nyheter

Frp er det siste av de større partiene til å legge fram sitt kommunebudsjett.

– Vi har gått noen runder ekstra med budsjettet, og resultatet er et mer realistisk budsjettet. De andre partiene trikser med tallene i budsjettet ved å budsjettere med dramatiske kutt i sykefraværet og utbytte fra udefinerte selskap, sier gruppeleder Anni Skogman.

Eiendomsskatten

Frp-politikerne er klar på hva deres viktigste sak i budsjettet er.

– Vi prioriterer å kutte i eiendomsskatten. Vi fjerner både økningen som har vært gjort av posisjonen denne perioden allerede, men også deres ”kontorjustering” på ti prosent hvert år. Dette er en måte å øke eiendomsskatten, uten å øke promillen, men ved å øke takstgrunnlaget. Vi er det eneste partiet som fjerner denne ekstraavgiften, forklarer Skogman.

Budsjetter med mindre bilkrasj

Selv har de også lagt inn en noe ukonvensjonell inndekning på tre millioner i færre bilskader i kommunen.

– De siste årene har antall bilskader doblet i kommunen. Nå bruker vi 12 millioner kroner kun på bilskader. Vi foreslår et økt fokus på sikkerhet og trygghet når det kommer til bilbruk i kommunen. På den måten mener vi det er nøkternt å anslå at vi kan spare tre millioner kroner, sier Bjørn Gunnar Jørgensen, som til daglig jobber i Ly forsikring.

Tallknuser og blekkspruter

Skogman er full av lovord for innsatsen til sine partifeller i arbeidet med budsjettet.

– Bjørn Gunnar har knust tall, Kristoffer har skrevet så blod og blekk har sprutet, og jeg har sagt hva vi må få med i budsjettet. Gutta har gjort en veldig god jobb, skryter hun.

Helse og omsorg

Kanestrøms hjertesak er helse om omsorg.

– Vi foreslår fire millioner kroner ekstra til rus og psykiatri, i tillegg til økte bevilgninger til helse og omsorgssektoren, og flere millioner ekstra til frivillige og ideelle organisasjoner.

– Et annet forslag som jeg synes er spennende er en millioner kroner ekstra til trivselstiltak på sykehjemmene. Rett og slett kultur og trivsel til eldre, forteller Kanestrøm.

Store kutt på kultur

Partiet foreslår et dramatisk rammekutt på kultur med 25 millioner kroner det neste året.

– Da er det enda 85 millioner kroner å drive kultur for i kommunen. Det må da bli greit med kultur for de kronene. Samtidig så kutter vi avtaler med Hålogaland Teater og en rekke festivaler. Vi vil heller prioritere kultur til barn og unge, enn å subsidiere billetter til deg og meg som har råd til å betale selv, sier Skogman.

Partiet foreslår å selge både Stasjon 1 (Rockens hus) og Kulturhuset.

– Det finnes flere private aktører som driver med kultur. Billettprisene er høyere, men likevel drar de fulle hus. Med kommunens økonomi kan vi ikke prioritere oppgaver som ikke er lovpålagt, sier Kanestrøm.

Partiet har også tatt med budsjettert med å fortsatt drift av bibliotekfilialen i kroken, samt konkurranseutsetning av renholdstjenestene i kommunen.