Senterpartiet foreslår å legge ned legekontorene i distriktene – Ap, SV og Rødt sier nei

Budsjettdebatten raser i kommunestyret, og Senterpartiet har, til overraskelse for flere, gått inn for å legge ned legekontorene i distriktene.

KOMPROMISS: Marlene Berntsen Bråthen (SP) forteller at deres budsjett er et resultat av forhandlinger med Venstre og KrF, og at de ikke fikk gjennom alle sine saker. 

nyheter

Senterpartiet foreslår å legge ned legekontorene i distriktene – Ap, SV og Rødt sier nei

I administrasjonssjefens budsjettforslag er legekontorene på Sjursnes, i Lakselvbukt og på Brensholmen foreslått nedlagt. Posisjonspartiene Ap, Rødt og SV har derimot bevilget satt av 700.000 kroner i sitt budsjett for å videreføre tilbudet, i motsetning til Senterpartiet.

Forhandlinger

Marlene Berntsen Bråthen var toppkandidat for SP under kommunevalget i fjor, og møter i desember i kommunestyret for Sps faste medlem, Sandra Borch.

Bråthen erkjenner at det er tøft å fremme et budsjett hvor legekontorene i distriktet er foreslått nedlagt.

– Jeg ser hvordan det ser ut, og hvilket signal det sender til våre velgere. Vi samarbeider med Venstre og KrF om dette budsjettet, og det innebærer at man ikke får alt som man vil. Det har vært forhandlinger hvor vi klarer å prioritere andre viktige saker. Legekontorene i distriktet har vært nevnt, men vi har ikke funnet midler til det.

– Vi har klart å sette av midler til 4H og ”Ut på tunet”, som er svært viktig for oss. I vårt budsjett er det også foreslått mer vedlikehold av kommunale bygg, som vil spare oss mye penger på sikt.

– Gjort vårt beste

– Har dere vært god nok å prioritere distriktssaker i deres budsjett?

– Vi har prøvd.

– Men har dere vært god nok?

– Det kan man nok diskutere. Men vi har gjort vårt beste, og vi er et lite parti, så da får man ikke gjennomslag for alt man ønsker seg.

Vantro

Gunhild Johansen i SV stusset over Senterpartiets kuttforslag.

OVERRASKET: Gunhild Johnsen (SV) er overrasket over det hun mener er en manglende distriktsprofil for SPs budsjett. 

 

– Jeg reagerte med vantro da jeg så det. Folk i distriktstromsø har allerede få tilbud fra kommunen som det er, og da skal ikke vi kutte ytterligere. At Senterpartiet faktisk foreslår å nedprioritere tilbudet i distriktet overrasket meg, sier Johansen.

– Det hjelper ikke at hun trekker fram at de har fått inn 4H og ”Inn på tunet” i sitt budsjett, for det har vi også. Vi har det beste distriktsbudsjettet, så vi får håper Marlene Bråthen stemmer på å vedta vårt budsjett, sier SV-politikeren.