Denne avtalen med Arctic Frontiers koster kommunen flere hundre tusen kr. hvert år

Tromsø kommune har vært «nisse på lasset» til verdens fremste konferanse om arktiske forhold. Nå blir de formelt partner med Arctic Frontiers.

UNDERTEGNELSE: Ole Øvretveit, daglig leder i Arctic Frontiers, (til venstre) og varaordfører Jarle Aarbakke, undertegnet den formelle samarbeidsavtalen. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

– Vi har nytt godt av at konferansen er blitt arrangert i Tromsø, og har all grunn til å være stolt av Arctic Frontiers og det de får til, sier varaordfører Jarle Aarbakke.

Aarbakke sier at Arctic Frontiers (AF) er å regne som den mest anerkjente møteplassen for å diskutere arktiske forhold i hele verden.

– Det arrangeres konferanser også andre steder – men det er AF i januar som er «stedet man må dra til», påpeker han.

Formelle partnere

Tromsø kommune og Akvaplan Niva (den formelle eieren av konferansen) inngår nå en treårsavtale om formelt og forpliktende samarbeid. Avtalen koster kommunen 350.000 kroner i året i «medlemsavgift».

– Tromsø blir nå en formell partner til konferansen, og får en plass i AFs styringsråd. Da vil vi også kunne påvirke programmet og virksomheten til konferansen, sier Aarbakke.

Arktisk hovedstad

At man inngår formelt samarbeid med AF, vil også bety en sterkere markering av at Tromsø vil være arktisk hovedstad.

– Vi kan bruke konferansen til å profilere Tromsø. Vi kan vise fram byen og miljøene som finnes her, sier Aarbakke.

Han trekker fram de store kunnskapsmiljøene som er samlet i byen – i tillegg til organisasjoner og næringsliv.

Glad for samarbeidsavtale

Ole Øvretveit, daglig leder for Arctic Frontiers, sier at han er glad for at Tromsø kommune nå går tyngre inn på arrangørsiden av konferansen.

– Det gir oss forutsigbarhet og langsiktighet, og gir oss bedre forutsetninger for å jobbe med å profilere konferansen og Tromsø, sier han.

At Tromsø går inn på arrangørsiden, er ikke å tolke som at konferansens profil skal endres.

Samtidig vil man kunne øse fra erfaringer og kunnskap som ikke er å finne i den akademiske verdenen – som til nå har vært toneangivende i programmet.

– Vi har stor kompetanse på arktiske forhold og hvordan det er å leve og virke her.

– Vi ønsker også å vise fram at vi ikke bor i et museum, men at vi lever i et moderne samfunn, sier Jarle Aarbakke.