Legger ned avis etter 41 år

Tirsdag kveld kom beskjeden fra styreleder Henriette B. Jakobsen om at byens eneste studentavis, Utropia, avvikles.

Ansvarlig redaktør for Utropia, Mats Beldo. 

nyheter

iTromsø skrev tidligere i høst at avisen var bekymret for fremtiden deres etter at parlamentet ved UiT ville nedskalere støtten deres til 200.000 kroner i året.

Voldsomt underskudd

I en pressemeldingen kommer det fram at avisen har i perioden 2010-2015 hatt et underskudd på nesten 900.000 kroner. På tross av flere tiltak og kuttprosesser, ser det derimot ut at 2016 også vil føre med seg et betydelig underskudd.

Manglende engasjement

Grunnen til avviklingen er derimot ikke kun på grunn av de økonomiske utfordringene. I pressemeldingen kommer det fram at det over flere år har vært synkende engasjement for avisa både blant studentene og de frivillige.

De har derfor slitt med å ha nok medarbeidere, og det har også medført at generalforsamlingen gjentatte ganger ikke har blitt vedtaksdyktige.

-  I tillegg medfører det manglende engasjementet at ingen stiller som styremedlem, hvilket igjen medfører at samtlige nåværende styremedlemmer sitter langt på overtid i følge organisasjonens vedtekter, skriver Jakobsen.

Kan reddes

Styret besluttet å avvikle 8. desember og Codex Advokat Tromsø AS har fått fullmakt til å gjenomføre avviklingen av driften fra 1.1.2017.

Det kan stanses om minst tre fulltidsstudenter ønsker å danne et nytt styre, hvorav minst én av disse vil være styreleder.

- Det er som nevnt svært leit at vi har kommet dit at vi må nedlegge studentavisa – en organisasjon som i en eller annen form har eksistert siden 1975 og som dermed har vært studentenes talerør i over 40 år. Styret ser imidlertid ingen annen utvei, men håper på det sterkeste at noen andre ser verdien av at studentene har sin egen uavhengige avis, og dermed ønsker å ta over ansvaret for driften, skriver Jakobsen.