500 år siden reformasjonen

Markerer religiøs omveltning

Temagudstjenester, konserter, Luther møter Dass, utstillinger og spesialbrygget øl. Det blir noe av det som skal prege 500-årsmarkeringen av reformasjonen i Tromsø neste år.

reformasjonsmarkering: Sogneprest i Tromsø domkirke og leder av Tromsø kirkeakademi, Kjell Yngve Riise, står foran et viktig kirkeår i 2017 når det skal markeres at det er 500 år siden reformasjonen. 

nyheter

Den tyske teologen Martin Luther og reformasjonen kommer til å få en sentral plass i de kirkelige aktivitetene gjennom hele 2017. Reformasjonen var en religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa, men at det er 500 år siden, har kanskje ikke alle fått med seg.

SE EN SMAKEBIT AV PROGRAMMET HER!

Markering, ikke feiring

– 2017 blir en mulighet å synliggjøre reformasjonen, det er ikke alle som har et bevisst forhold til den. Flere kirkelige organisasjoner og frikirker står for det samme, vi må passe oss for at vi ikke bare er oss selv nok, sier Kjell Yngve Riise, sogneprest i Tromsø domkirke og leder av Tromsø kirkeakademi.

Han understreker at det for Den norske kirke er viktig at det markeres og ikke feires at det er 500 år siden Luther utløste reformasjonen.

– Vi ønsker ikke å triumfere over katolikkene. De siste 50 årene har vi hatt dialog mellom den lutherske og katolske kirke. Vi finner sammen for å se hva vi kan lære av hverandre. Kjernepunktet er rettferdiggjøring ved tro hvor frelse står sentralt. Verken skaperverket, frelsen eller mennesket er til salgs, sier Riise.

Luther møter Dass

Reformasjonsmarkeringen starter allerede 10. januar i domkirka, i forbindelse med Fylkesmannens årlige januarmøte. Da skal Kristin Halvorsen, leder for Cicero – Senter for klimaforskning og tidligere SV-statsråd, delta på kveldsmøtet for ordførere og rådmenn i Troms, og alle andre interesserte.

– Halvorsen skal snakke om at skaperverket ikke er til salgs, ut ifra hennes rolle. I tillegg blir det et "mestermøte" mellom Martin Luther og Petter Dass, som vil by på litt alvorlig skjemt – uten at jeg vil røpe for mye, sier Riise.

Sentralt i reformasjonen sto den enkelte kristnes rett til å tolke bibelen selv, uten presteskapet som mellomledd. Luther plasserte mennesket mer i direkte relasjon til Gud enn den katolske kirke gjorde.

Eget språk viktig

Reformasjonen er heller ikke noe biskop Olav Øygard kommer utenom i sin årstale. I høst var han på studietur sammen med prester og andre ansatte i bispedømmet til Slottskirken i Wittenberg hvor Luther slo opp sine teser.

– I min tale 15. januar i Tromsø domkirke kommer jeg til å si mest om fremtiden, men jeg kommer ikke utenom Luther og 500-årsmarkeringen av reformasjonen. Viktige ting hos ham var nåde og at frelsen er gratis. Bruk av eget språk var også viktig hos Luther, derfor oversatte han bibelen til tysk så alle kunne forstå. Både han og Gutenberg har betydd mye for fremveksten av demokratiet, sier Øygard.

I sin årstale vil biskopen også komme inn på at det 6. februar er 100 år siden samenes nasjonaldag ble markert første gang.

– Luther var opptatt av å bruke morsmålet, det er også viktig for samene, og det er noe jeg garantert vil fokusere på.

Øl og brød

Hovedtema for reformasjonsmarkeringen i Norge i 2017 er "Nåde". Det blir konkretisert ved tre undertemaer: "Frelsen er ikke til salgs", "Mennesker er ikke til salgs" og "Skaperverket er ikke til salgs". I Tromsø har arrangørene valgt seg fem satsingsområder som skal fylles med innhold; gudstjenester, kultur og konsert, voksenopplæring, barn og unge, og Luther og kommersen.

Nord i Storgata har Graff Brygghus noe i gjære i forbindelse med reformasjonsmarkeringen. Før jul brygget de et spesialøl som skal stå på tank gjennom vinteren, som får det treffende navnet "Reformator".

– Vi ble utfordret av kirkevergen, så vi har laget en dobbel bokkøl, et tradisjonsrikt tysk øl. Det skal modnes på tanker i tre måneder før vi fyller det på flasker og det blir lansert i mars/april neste år, sier bryggerisjef Martin Amundsen på Graff Brygghus.

Kirkeverge Nils Opsahl håper det kan bli mer "luthersk" kommers enn bare øl.

– Jeg har vært i kontakt med Tromsø Bakeri. Det hadde vært morsomt dersom de også grep fatt i reformasjonsmarkeringen og laget en kake eller et surdeigsbrød med tyngde, sier Opsahl.