Stadig flere tromsøværinger tar beina fatt - også om vinteren

«Tenk Tromsø» melder at nesten 400 tromsøværinger syklet over Tromsøbrua daglig i oktober.
nyheter

Det er en 18 prosent økning fra fjoråret.

I november var det 287 registrerte syklister som passerte tellerne til Statens vegvesen hver dag.

Jubler

De andre tellerne deres registrerte også vekst i de to månedene. Telleren ved Tverrforbindelsen målte 14 prosent vekst mens den på Sandnessundbrua målte 13 prosent i november.

- Dette er veldig gode tall, og jeg jubler for og sammen med byens syklister. Snøen kom sent til byen i år, men det forklarer nok bare litt av den gledelige økningen. Vi ser den samme sterke veksten de andre månedene av året, sier Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø»-prosjektet i en pressemelding.

Vil tilrettelegge for vintersyklistene

Ramberg legger til at Tenk Tromsø-prosjektet også skal senke barrierene for vintersyklistene.

- Enten vi snakker om kosting, strøing eller reparasjoner; Byens syklister må oppleve at standarden på sykkelvegen er god, og forutsigbar, også om vinteren, sier Ramberg.

- Må bygge hovednett

Et av målene for «Tenk Tromsø» er at sykkel- og gangvegene skal bli så gode at folk velger å gå eller sykle på tre av ti av deres daglige reiser i byen.

- Nå ser vi at det ikke står på innbyggerne i byen. Disse tallene vitner om et stort potensial, men det krever at vi kommer i gang med å bygge et hovednett for sykler i Tromsø. Hvis vi sammenligner oss med landets ti største kommuner, har Tromsø færrest kilometer gang- og sykkelvei per 1.000 innbygger, sier Ramberg.