Syklister slakter vintervedlikeholdet

Til tross for flere tromsøsyklister i høstmørket, i en ny undersøkelse slakter syklister byens sykkelforhold. Tromsø havner nede på 22. plass i kåringen av Norges beste sykkelby.

elsker elsykkel: Ap-politiker Ragni Løkholm Ramberg mener elsykkel er et godt alternativ, også på vinteren. Bildet er fra da hun fikk sin nye elsykkel.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Leder i styringsgruppa for «Tenk Tromsø», Ragni Løkholm Ramberg (Ap), gleder seg over at antall syklister over Tromsøbrua, Tverrforbindelsen og Sandnessundbrua økte med 13–18 prosent i oktober/november i forhold til samme periode i fjor.

Økningen skjer til tross for at syklister i en fersk undersøkelser uttrykker lite tilfredshet med sykkelforholdene.

Lite tilfredse syklister

– Vi har masse å gå på. Det at antall syklister øker, skjer ikke på grunn av grep vi gjør, det skal jeg være ærlig på. Vi er på tur til å bli bedre takket være sykkelbyprosjektet og belønningsordningen, og vi har kommet i gang for å forbedre Tromsø som sykkelby, sier Ramberg.

I desember ble Lillestrøm kåret til Norges beste sykkelby etter at Syklistenes Landsforening gjennomførte brukerundersøkelsen «Syklist i egen by». I undersøkelsen som gjennomføres annethvert år, svarer syklistene selv på hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by.

I 2016-undersøkelsen havner Tromsø på 22. plass, av totalt 30 byer på lista. Over halvparten av de spurte svarer enten «svært lite tilfreds» eller «lite tilfreds» med standarden på sykkel- og gangveiene, sammenhengen i sykkelveinettet, vintervedlikeholdet og antall sykkelparkeringsplasser.

Bymiljøavtale viktig

– På tross av dette er det imponerende at så mange velger å sykle. Utfordringen er vintervedlikeholdet, det er også det dyreste. Vi må brøyte for å bedre fremkommeligheten både for gående og syklende, og det har høy prioritet. Sykkelparkering er også viktig, det at man kan sette seg på en tørr sykkel etter arbeidstid. Det jobber vi med å få på plass, sier Ramberg.

Hun viser til at på sikt vil en bymiljøavtale føre til enda større satsing på både buss, gående og syklende for å få ned bilbruken. «Tenk Tromsø» har som mål å få ned bilbruken og flere til å velge buss, gange eller sykkel, og danner grunnlaget for at Tromsø kan bli med i statens ordning for bymiljøavtaler.

Kunne vært verre

ikke overrasket: Tidligere prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø, Gjert Henrik Vedeler, mener resultatene i sykkelundersøkelsen er som forventet. Foto: Daniel Lilleeng 

Tidligere prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø, nå prosjektkoordinator på park og vei, Gjert Henrik Vedeler, er ikke direkte overrasket over resultatet av sykkelundersøkelsen.

– Resultatet er helt ok, det kunne vært verre. Jeg synes ikke vi fortjener å påberope oss høyere plass på lista, men vi er på rett vei. Sammenhengende sykkelveinett har alltid førsteprioritet, og det jobber vi med At vi skårer dårlig på vintervedlikeholdet er ikke overraskende, og det jobber vi også med å forbedre, sier Vedeler.

Arbeidet med Strandveien starter til våren, og «Tverrforbindelsen» for sykkel, fra sentrum til Giæverbukta, skal fullføres.