Overtar hygienekontroll

Tromsø kommune overtar selv ansvaret for skipsinpseksjoner og utstedelse av hygienesertifikat til skip som kommer fra internasjonalt farvann til Tromsø havn.

  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

I juni sa kommunen opp avtalen de hadde med Nokas Skadedyrkontroll AS om inspeksjoner og utstedelse av hygienesertifikater med virkning fra og med 1. januar i år.

Helsedirektoratet godkjente nemlig i fjor at Tromsø kommune kan utføre slike inspeksjoner selv.

Selv om kommunen har overtatt ansvaret, vil de ha behov for bistand av Nokas Skadedyrkontroll i perioder, og har derfor inngått en ny avtale med selskapet.

– Tromsø kommune vil ha dialog med Nokas Skadedyrkontroll etter 01.01.17 vedrørende behov for bistand til utstedelse av hygienesertifikater. Nokas Skadedyrkontroll vil ved oppdrag beholde beløpet som skip skal betale for tjenesten i henhold til satser fra Helsedirektoratet, står det i den nye avtalen.

Nokas forplikter seg ifølge avtalen, som er signert av kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen og daglig leder i Nokas Skadedyrkontroll, Tom-Arild Jensen, til å ta oppdrag etter avtale og utføre skipsinspeksjoner og utstede hygienesertifikater, samt fakturering av skipsagenter, utarbeide halvårsrapporter til kommuneoverlegen og melde fra om eventuelle funn av skadedyr eller andre bekymringsverdige forhold.

Den nye avtalen går fra 1. januar til 31. august 2017 med mulighet for forlengelse.