Røstbakken stenges i nesten tre måneder

Mandag 9. januar begynner arbeidet med å legge ny vannledning i Røstbakken. Det betyr at veien stenges ut mars.

STENGES: Røstbakken stenges ut mars. Gravearbeid gir omkjøring på vestsiden av Tromsøya. 

nyheter

Vannledningen skal legges mellom krysset Overlege Meyers vei/ Røstbakken og krysset Vesterlivegen/ Røstbakken, og gravearbeidet gir omkjøring på vestsiden av Tromsøya.

Omkjøring

Den aktuelle strekningen blir stengt for biltrafikk fra førstkommende mandag og – etter planen – ut mars måned. Det opplyser Tromsø kommune på sine hjemmesider.

– Det vil imidlertid være mulig for de mange gående i området å passere, sier ingeniør Knut Strand i Vann og avløp.

Ifølge kommunen må bilister belage seg på å kjøre via Vesterlivegen eller Nansenvegen om man kommer ovenfra fra øst, eller Grønlandsvegen/ Vesterlivegen om man kommer kjørende fra vestsiden.

Flere lekkasjer

Det opplyses videre at det også skal etableres en kum i hvert av kryssene Overlege Meyers vei/ Røstbakken og Vesterlivegen/ Røstbakken.

– Akkurat når kummene graves ned kan kryssene bli helt stengt, men det skal være kortvarig og entreprenøren skal gjøre det den kan for å kunne slippe biler forbi, sier Strand.

Årsaken til arbeidet er at vannledningen som ligger der er full av lekkasjer, ifølge ingeniøren i Vann og avløp.

– En ny vannledning vil sikre brannvannsdekning i dette området og ned til Vangberg, påpeker Strand.

Skjermdump fra Google maps.