E8-ulykka:

Tiltales for uaktsomt drap

Vogntogsjåføren er tiltalt for uaktsomt drap etter dødsulykken på E8 i fjor.

  Foto: Trond Tomassen

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det er tatt ut tiltale mot sjåføren av vogntoget etter ulykken på E8 ved Hundbergan hvor 52 år gamle Hilde Heika omkom.

16. mars omkom 52-åringen i ulykken hvor til sammen fem personer var involvert.

Skal ha sakset og truffet to personbiler

I tiltalebeslutningen skrives det at ut fra egen erfaring med vogntoget, veiens beskaffenhet, temperatur og føreforhold på stedet, holdt sjåføren for høy hastighet og/eller var ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom, slik at sjåføren mistet kontroll over vogntoget, fikk sleng, sakset og kolliderte med to motgående personbiler.

Sjåføren er også tiltalt for å ha påført en mann i 60-årene betydelige og langvarige skader. Mannen satt i samme bil som avdøde Heika.

I tillegg er sjåføren tiltalt for de lettere skadene sjåføren av den andre personbilen pådro seg, samt de store materielle skadene på vogntoget og personbilene.

– Et klart bilde

I midten av desember i fjor, besluttet politiet – etter endt etterforskning – å opprettholde siktelsen mot sjåføren.

– Det har vært gjennomført en relativt omfattende etterforskning for å brakt hendelsesforløpet fram mot ulykken på det rene, og politiet mener nå ha fått et nokså klart bilde av dette, sier politiadvokat Christian Hanssen da.

I desember opplyste førstestatsadvokat Lars Fause at siktelsen mot sjåføren kunne få to utfall, utover henleggelse.

Det ene er tiltale for uaktsomt bildrap etter straffeloven. Det andre er tiltale for brudd på veitrafikklovens grunnbestemmelse om at alle skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt i trafikken – en mindre alvorlig tiltale.

– Ingen tvil om hendelsesforløpet

Nå er det imidlertid klart sjåføren tiltales etter begge bestemmelser, samt for uaktsomt å ha voldt skade på en annens kropp.

– Da jeg uttalte meg til avisen i desember, hadde jeg ikke sett på saken, sier Fause.

Til iTromsø opplyser førstestatsadvokaten at det ikke er noen tvil om det objektive hendelsesforløpet, som er godt beskrevet i tiltalebeslutningen.

– Spørsmålet retten nå skal ta stilling til, vil være graden av subjektiv uaktsomhet for sjåføren. Årsaken til ulykken, slik den beskrives, er det påtalemyndigheten kan bevise, og det er dermed riktig å ta ut den tiltalen vi har gjort, forklarer han, og fortsetter:

– Et menneskeliv gikk tapt, og det er tragisk, men det kunne lett ha gått to til.