– Søppeldeponi må konsekvensutredes

Kattfjord Utviklingslag krever konsekvensutredning dersom grustaket i Kattfjord omreguleres til søppeldeponi.
nyheter

Det er Kvitebjørn Varme som har planer om å lagre bunnaske fra forbrenningsanlegget på Skattøra i grustaket.

Det er snakk om å deponere inntil 50.000 tonn aske i året, noe utviklingslaget reagerer på i en epost til kommunen.

På et folkemøte ble det opplyst om at det var snakk om 8.000-10.000 tonn.

Utviklingslaget mener det må konsekvensutredes hvordan et deponi vil påvirke blant annet dyre- og fuglelivet, den lakseførende elva ved grustaket, turismen med hundekjøring, havfiske, nordlysturisme og skigåing og jakt, Kattfjord som terskelfjord.

De mener ønsket om omregulering må avvises.